La rehabilitació de les façanes és una necessitat que tenen tots els edificis. Fins fa poc aquestes millores consistien en reparar els desperfectes amb morters de ciment per després pintar la façana o aplicar enfoscats monocapa, una solució més avançada. Actualment, s’estan portant a terme rehabilitacions que a més de mantenir l’estètica també tenen en compte elements com l’estalvi energètic o allargar el temps de vida dels acabats de la façana. Hi ha quatre tipus de rehabilitacions modernes de façanes:

Façana ventilada

És un sistema de tancament exterior format per una fulla interior, una capa aïllant o una fulla exterior. Aquest tipus de façana permet qualsevol tipus d’acabats de llarga durada, de qualitat i que aïlla de la temperatura exterior i del soroll. És una de les opcions més completes per la rehabilitació de la façana de qualsevol edifici.

Façana sate / etics

Aquest sistema consisteix en la col·locació de planxes d’aïllament tèrmic adherides a la part exterior de la façana. La fixació habitual es fa amb adhesius i fixació mecànica. Normalment els panells estan fets amb materials resistents. Aquest aïllant es protegeix amb un revestiment fet amb una o més capes de protecció, una de les quals té una malla com a reforç.

Morter monocapa

Es realitza mitjançant l’aplicació d’un morter pre dosificat industrialment, fet amb ciment, additius, fibres, etc. S’estén per les parets en una sola capa d’un gruix d’uns 15 mm, amb diferents possibilitats de textures i colors que constitueixen l’acabat de la façana. Té propietats impermeables i transpirables tot i que no suposen una gran millora en el seu aïllament tèrmic o acústic.

Enfoscat de ciment

Dins dels revestiments de morter, aquest enfoscat de ciment és el més dur i resistent. Per això és el més utilitzat en edificis amb un pressupost baix. És un revestiment que s’esquerda amb més facilitat que els altres i el seu aspecte final tampoc llueix gaire. Tampoc disposa d’aïllament tèrmic i normalment necessita més manteniment.