Política de privacitat

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, CAPGRÒS COMUNICACIÓ, S.L., amb domicili social al c/ Sant Benet, 16-18 08302 Mataró (Barcelona) (en endavant CAPGROS) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni, o a les que CAPGROS accedeixi com a conseqüència de la seva navegació a través de la pàgina web www.capgros.com (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de CAPGROS amb la finalitat de gestionar els registres dels usuaris, les seves corresponents sol·licituds d’informació i, si s’escau, la realització d’enquestes, la coordinació de processos de selecció, l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica i/o la contractació d’espais publicitaris a les seccions “Anuncis” o “Classificats”.

L’acceptació per rebre informació comercial sempre té caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l’efecte que ho comuniqui a CAPGROS mitjançant un correu electrònic a info@capgros.com.

Serà necessari que, en els formularis del Web, l’usuari ompli els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que CAPGROS no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, CAPGROS quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Li preguem que ens comuniqui les seves dades personals actuals per tal que la informació continguda en els nostres fitxers estigui actualitzada i sense errors. Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

CAPGROS té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de CAPGROS en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, CAPGROS li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@capgros.com.