El col·lapse de la Mesa d’Emergència
El col·lapse de la Mesa d’Emergència

Mataró Acull

Com s’ha de pal·liar la mancança d’habitatge d’emergència social?

Mataró acull pregunta sobre com atendre a aquesta necessitat habitacional a la capital del Maresme a 6 partits polítics

Davant d’aquestes eleccions municipals el grup de Mataró Acull ens hem proposat recollir les propostes de diferents partits polítics respecte a les polítiques d’habitatge a Mataró. La ciutadania coneixerà així, una mica més, quina és la voluntat d'acció en aquest àmbit de cadascun dels partits participants.

Els 6 partits escollits per Mataró Acull que responen a les seves preguntes són el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem Mataró, Junts per Mataró, la Candidatura d’Unitat Popular i Mataró ens Mou.

  • Recupera aquí el tema 1 sobre el Pacte Local d'Habitatge
     

Tema 2: La mancança d’habitatge d’emergència

Mataró té una greu mancança d’habitatge d’emergència per donar resposta a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un desnonament o d’una execució hipotecària, dones víctimes de violència masclista, joves extutelats, o persones en risc d'exclusió social

  • Què fareu per reduir aquesta mancança utilitzant les eines que la llei facilita als Ajuntaments?

 

Les respostes dels partits:


ERC

Per abordar aquesta situació caldrien mesures amb 3 enfocaments diferents: 1) Primer hem d'anticipar-nos i fer totes les mesures oportunes perquè la ciutadania no es vegi abocada a necessitar habitatge d'emergència. Reduir el nombre de persones que el necessita satisfent les necessitats de la ciutadania (educació, feina, habitatge assequible...). Cal fer tot el possible perquè la ciutadania tingui un itinerari de vida digne, amb oportunitats, i que no es vegin abocats a l'exclusió. 2) Finalment calen mesures per les persones que, un cop passats per la mesa i l'habitatge d'emergència, puguin refer la seva vida. Cal donar oportunitats a aquestes persones, formació, plans d'ocupació, acompanyament per part de l'administració perquè la situació de pobresa no es cronifiqui i puguin tirar endavant els seus projectes vitals de forma autònoma. 3) Però malgrat fem bones polítiques públiques que vagin encaminades a prevenir l'exclusió social i després a facilitar la reinserció a la societat de les persones que ho han patit, sempre hi haurà un percentatge de la població que requerirà aquestes polítiques, aquests habitatges d'emergència. Atès que en falten molts nosaltres proposem el següent a) Determinar les zones on construir nous habitatges d'emergència (primer s'ha de fer l'inventari de solars buits, proposta d’ERC ja aprovada al Ple enguany, que permetrà planificar a la perfecció) b) Implementar alternatives modulars per la construcció d'habitatge d'emergència, habitatges que es poden construir de forma ràpida, sostenible i a un cost menor. (A Barcelona s'estan construint habitatges amb aquest model) c) Paral·lelament aconseguir la cessió dels habitatges que la SAREB posseeix a Mataró i destinar-ne una part a habitatge d'emergència. Cal lideratge i ser ambiciosos. De moment la SAREB ha cedit 15 de 260 habitatges que té en propietat a Mataró. La idea és quedar-nos-els tots, estiguin o no estiguin ocupats. Això ho han fet a Salt i han augmentat el parc d'habitatge (també el destinat a les meses d'emergència) moltíssim

 


MATARÓ ENS MOU

Com fan altres ciutats, destinarem una part dels habitatges de propietat municipal a allotjar, per un període breu de temps (no hauria de ser superior a sis mesos), a aquelles persones en les quals el seu habitatge es troba en alguna de les situacions següents, que no són només les citades: - Declaració municipal de ruïna imminent de l'edificació que servís de domicili habitual a la persona o persones necessitades del pis. - Relacions familiars insostenibles per l'existència de maltractaments físics i/o psíquics. - Sinistre de l'habitatge habitual (incendi, inundació, ...) motiu pel qual han quedat sense habitatge. - Situacions urgents a causa de desnonaments, execucions hipotecàries o expedients expropiatoris executats o en fase d'execució. Per tal que això sigui possible, s’hauran de destinar més recursos i esforços a les polítiques d’adequació d’habitatge públic. Fomentarem el lloguer d’habitatge privat, garantint el pagament de la renda de lloguer per part de l’arrendatari a l’arrendador mitjançant un complement municipal que suposi un percentatge del mateix en funció dels ingressos percebuts per l’arrendatari. Aquest suport podrà ser econòmic o bé de reducció en l’import d’impostos municipals allà on la llei ho permeti.


JUNTS PER MATARÓ

S'ha de modificar el Pla General de Mataró per, d'entre altres, regular el sistema d'equipaments d'allotjament dotacional que ha de donar resposta a persones amb dificultat d'emancipació, i que va cap a una tipologia més diversa i adaptable a les necessitats de residència temporal de col·lectius com ara el dels joves, la gent gran, vulnerables, estudiants,....ara mateix l'allotjament dotacional està incorporat a la regulació urbanística d'equipaments comunitaris, de manera que poden ser tant d'impuls públic com privat.

 


EN COMÚ PODEM MATARÓ

Des de ECPM creiem que no és el mateix parlar d’habitatge d’emergència que parlar de polítiques públiques d’habitatge. L’emergència és un concepte que indueix a temporalitat per qüestions individual i externes a un dret inherent a la pròpia vida com és el dret a un habitatge. Nosaltres volem posar de manifest que tota persona, pel simple fet de néixer, hauria de tenir la garantia de tenir un sostre digne durant tota la seva vida al igual que succeeix amb altres drets bàsics. Mataró al igual que tot el territori espanyol té una gran mancances d’habitatge públic. L’habitatge en el nostre país s’ha entès com un bé especulatiu, per tant, sotmès a les regles del mercat, i no com un dret que cal garantir. Des de ECPM tenim molt clar que fins que no es blindi l’habitatge com un dret inherent a la pròpia vida, com pot ser la sanitat o l’educació, des de els governs locals no només seguirem exigint a l’Estat la seva regulació com a tal, i a la Generalitat que inverteixi en polítiques d’habitatge, sinó que seguirem ampliant el parc públic d’habitatges, en diferents solars de la ciutat com IVECO-PEGASO o entorns Biada, seguirem transformant diferents equipaments en allotjaments dotacionals com l’antiga “guarderia de Cirera”. El proper mandat tindrem també una oportunitat amb el desplegament de la nova Ley de Vivienda garantirem que serà un prioritat per aplicar-la a la nostra ciutat.


PSC MATARÓ

Pel que fa a joves extutelats comptem amb el Programa 360, atenció integral a joves amb dificultats. Del qual el municipi assumeix una despesa d’un terç del programa que no assumeix Generalitat (al voltant d’uns 33 mil euros). Cal tenir en compte que no és l’ajuntament qui desnona i és el municipi i concretament els serveis socials qui acompanya a la persona o familia en la recerca de la millor solució i alternativa habitacional. Cada cas és una realitat i per tant les alternatives també poden ser diverses. Cal tenir en compte que durant el 2022 hem atès les emergències habitacionals mitjançant ajuts econòmics per valor de 309.585,86€. Estem elaborant, amb la col·laboració d’entitats del tercer sector, un nou pla de sensellarisme. Però aquest nou Pla requerirà de transferències i responsabilitat de les administracions que en tenen la competència, a Catalunya la Generalitat


CUP MATARÓ

Poca cosa es pot fer si ens fixem només en les eines que la llei facilita als Ajuntaments. Des de la CUP pensem en els Ajuntaments com a administracions vives que son capaces d'anar més enllà de la inercia adquirida i requerida pel sistema. Un Ajuntament ha d'estar posant en qüestió constantment el que les administracions supramunicipals ofereixen, si la matèria ofertada va clarament en contra de les necessitats dels seus ciutadans o és evidentment insuficient. Que un Ajuntament, com el de Mataró, no s'impliqui en la defensa sels seus ciutadans alhora dels desnonaments per part dels bancs, grans tenidors i fons d'inversió diu molt poc de quina és la seva utilitat, ens sortiria més econòmic als ciutadans contractar un gestor administratiu. La qualitat política d'un Ajuntament és veu en la defensa de la seva gent. Si determinem que l'habitatge és un dels principals problemes a Mataró, per l'especulació desregulada en els preus, sigui per tant per la venda com pel lloguer i l'habitatge d'emergència ni hi és ni se l'espera, caldrà actuar fermament tant alhora de repensar el pressupost municipal com denunciar amb fermesa les situacions de greuges socials.

 

* Aquesta sèrie és una elaboració de Mataró Acull, col·lectiu mataroní per l'acollida i el respecte dels drets de les persones migrades

Arxivat a:

Comentaris (5)

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
  • Capgròs Comunicació, SL
  • Ronda President Irla,26 (Edifici Cenema) 08302 Mataró (Barcelona)
  • Telèfon: 93 312 73 53
  • info@capgroscomunicacio.com
  • redaccio@capgros.com
  • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive