Oficina Local d’Habitatge de Mataró. Foto: R.Gallofré
Oficina Local d’Habitatge de Mataró. Foto: R.Gallofré

Mataró Acull

Com s’ha de desplegar i millorar el Pla Local d’Habitatge?

Mataró Acull pregunta sobre com desplegar aquest document a la capital del Maresme a 6 partits polítics

Davant d’aquestes eleccions municipals el grup de Mataró Acull ens hem proposat recollir les propostes de diferents partits polítics respecte a les polítiques d’habitatge a Mataró. La ciutadania coneixerà així, una mica més, quina és la voluntat d'acció en aquest àmbit de cadascun dels partits participants”.

Els 6 partits escollits per Mataró Acull que responen a les seves preguntes són el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, En Comú Podem Mataró, Junts per Mataró, la Candidatura d’Unitat Popular i Mataró ens Mou. 

Pregunta 1: El Pla Local d’Habitatge

 

Mataró ha tingut un Pla Local d’Habitatge força ambiciós des del 2018 al 2023, que s’ha aplicat de manera incompleta. Tenint en compte que s’acaba aquest any:

  • Què fareu respecte a la seva continuïtat ? 
  • Com el milloraríeu? 
  • Com implicaríeu a diferents agents de la societat civil, relacionada amb aquest tema?

 

Les respostes dels partits:


CUP

- Una de les fites del Pla Local d'Habitatge és : Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població. Des de la CUP veiem com el parc de vivendes de nova construcció està dissenyat per acollir les persones que fugen de l'àrea metropolitana i que està fora de la capacitat adquisitiva d'una classe mitja cada vegada més empobrida i un jovent incapaç d'emancipar-se per la precarietat laboral i per tant económica que pateix. Ela projectes que ha dut a terme la regidoría, tot i ser interessants, son clarament insuficients. La cessió de solar a l'INCASOL és una gota en l'oceà i el projecte "LLOGUEM" malauradament no ha tingut la repercussió que es podria esperar. També creiem que els projectes cooperatius que han surgit de la societat civil organitzada no han tingut massa bona acollida pels responsables municipals. Què fariem respecte a la seva continuitat ..... Repensar-lo de dalt a baix, partint de la base, per a nosaltres especialment important del CREIXEMENT URBANÍSTIC 0 per Mataró. No volem ser la ciutat dormitori de l'àrea metropolitana de Barcelona i encara amb més motiu quan ja es comença a tractar Mataró com a part integrant d'una suposada corona que envolta la capital i la seva àrea d'influència. Tots els agents de la societat civil organitzada, han de estar presents en el disseny d'un nou Pla Estratègic, tenint en compte els canvis legislatius que estan sorgint pel que respecta els lloguers i perqué el dret d'us de la vivenda ha d'estar per sobre del dret de propietat.


ERC

El Pla Local d'habitatge és una bona eina que s'ha implementat realment amb poca eficàcia. Cal presentar un nou pla que sigui continuació de l'actual i incloure i aprofundir en alguns aspectes addicionals. Les solucions habitacionals a la ciutat han de ser múltiples. • Més habitatges amb serveis per a gent gran. Es pot vincular l'accés a aquests habitatges a que els residents posin a disposició municipal els seus pisos actuals i posar-los a Iloguer social. • Crear un registre municipal de solars buits i edificis inacabats. En el cas d'aquest, la IIei permet la seva expropiació si en un termini determinat la propietat no acaba la construcció. • Augmentar les inspeccions municipals per detectar habitatges buits i poder aplicar millor l'augment d’IBI que es va aprovar al Ple, en cas que no es posin al mercat. • Posar a disposició de cooperatives parcel·les disponibles al municipi amb règim de dret a superfície per períodes de 40-50 anys. • Fer habitatge dotacional a aquelles parcel·les on legalment es permet per solucionar situacions de necessitat imprevistes i que el pla d'habitatge ja identifica. • Exigir a la Generalitat de Catalunya i al Govern d'Espanya inversions en habitatge públic i de Iloguer • Exigir que la SAREB posi a disposició municipal d'una forma efectiva els habitatges que te a la ciutat


MeM

El Pla de 2018 era un pla transversal, amb una importantíssima part social per la situació de crisi en què ens trobàvem i en la que encara estem, que tenia en compte, a més de les persones que es trobaven amb el desnonament a la porta, també a les que, treballant i pagant un lloguer, no podrien fer front a un augment d’aquest. El Pla feia una aposta de futur, però això no s’ha vist reflectit en els pressupostos posteriors. Havia d’haver anat acompanyat de més diners i d’un treball coordinat amb la Generalitat, cosa que tampoc s’ha fet. A sis mesos d’acabar el 2023, desconeixem com estan els treballs per un nou Pla Local d’Habitatge, però ja s’hi hauria d’estar treballant. Nosaltres ho farem cercant la complicitat de tots i cadascun dels agents implicats (col·lectius i entitats). Començarem, fent, de manera immediata, una anàlisi de l’estat d’execució del pla anterior i redactarem un nou PLH 2023-2027 des de l’àmbit social, prioritzant l’objectiu de resoldre la situació de les persones i famílies més vulnerables, per sobre dels objectius urbanístics.


JUNTS

S'ha d'elaborar un nou Pla Local d’Habitatge, que inclogui la diagnosi de l’estat del parc d’habitatges de tota la ciutat. S'han de concretar les reserves per a habitatge protegit, la qualificació i reserva de terrenys per al sistema d’habitatges dotacionals. Hi ha molt sistema en el planejament que pot dedicar-se al dotacional, hem d'anar cap aquí, cap a fomentar habitatge temporal per donar solucions a col.lectius concrets.


ECPM

En el 2018 el Pla local d’habitatge aprovat pel govern del moment va ser ambiciós i va posar la primera pedra per poder desenvolupar polítiques públiques d’habitatge perquè durant més de 10 anys no havia estat una matèria que s’hagués prioritzat pels diferents governs del consistori. També va posar sobre la taula els objectius i les accions en matèria d’habitatge que és podien haver fet i no s’havien fet fins el moment, com per exemple disposar de sòl públic i no desenvolupar cap acció per disposar d’habitatge públic. Ara bé, les polítiques públiques d’habitatge, que eren pràcticament inexistents abans d’aquest mandat, eren polítiques assistencialistes i no polítiques enfocades a garantir drets, com per exemple tenir en compte el desenvolupament de les polítiques de sòl i habitatge, les polítiques públiques de rehabilitació o mobilitzacions d’habitatges privats, entre moltes altres accions a tenir en compte, i totes elles contemplades a la llei d’habitatge catalana del 2007. Per tant, des de ECPM pensem que el futur pla local d’habitatge, no és que s’hagi de millorar, si no que s’haurà de dur a terme un nou pla. El pla que proposem ECPM haurà de ser definit amb calendari i recursos, tant tècnics com econòmics, haurà de ser un pla que parteixi de l’habitatge com un dret universal des del principi d’igualtat d’oportunitats per a tots els veïns i veïnes.


PSC

Incorporarem al PLH totes les accions que ja hem començat aquest darrer mandat (2019-2023). Els i les socialistes de Mataró creiem que cal una acció decidida de construcció d’habitatge de protecció oficial, de mobilització del parc d’habitatges propietat dels fons d’inversió, SAREB i bancs, i de rehabilitació integral dels habitatges. Continuarem dotant fons per a l'adquisició d'habitatges (per dret de tanteig i retracte i per compra directa en sectors on tenim participació en la propietat del sòl). Continuarem explorant possibilitats de posar els solars municipals edificables en dret de superfície per construir habitatge de lloguer assequible. Continuarem treballant per construir habitatge dotacional. Reclamarem la gestió del parc d'habitatges de la SAREB i la dotació pressupostària corresponent per adequar els immobles. Continuarem potenciant i donant incentius fiscals per a la cessió de pisos en borsa de lloguer i pel projecte Lloguem! Continuarem treballant per a la consecució de fons per a la rehabilitació i reclamant pressupost pels projectes de la nova Llei de Barris. Desplegarem la normativa municipal de reserva del 30% d'habitatges nous per a Habitatges de Protecció Oficial (HPO). L'actualització del nou Pla d'Habitatge, com tots els plans de ciutat, es farà amb la participació de les entitats i la ciutadania

 

* Aquesta sèrie és una elaboració de Mataró Acull, col·lectiu mataroní per l'acollida i el respecte dels drets de les persones migrades

Arxivat a:

Comentaris (3)

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
  • Capgròs Comunicació, SL
  • Ronda President Irla,26 (Edifici Cenema) 08302 Mataró (Barcelona)
  • Telèfon: 93 312 73 53
  • info@capgroscomunicacio.com
  • redaccio@capgros.com
  • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive