La coexistència de problemes de salut mental i el consum de drogues en adolescents és un dels grans reptes en el camp de la salut. Per aquest motiu, enguany, la 6a Jornada de Salut Mental del CSdM té com a lema “Noves addicions i psicopatologia”. La jornada se celebra aquest divendres 15 de desembre a la Sala d’actes de l’Hospital de Mataró i comptarà amb la participació de professionals d’altres centres. La jornada vol aportar una visió actual de les noves addiccions, tant de substàncies com de comportaments, associades a les noves tecnologies i la necessitat d’un abordatge comunitari per a la prevenció, detecció i abordatge d’aquesta problemàtica.

Més del 30% de les psicosis induïdes per consum de drogues poden derivar en esquizofrènia i bipolaritat. D’altra banda, els pacients amb alteracions psicopatològiques, com el Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), inicien el consum de substàncies en trobar amb elles un alleujament als seus símptomes. Per això, els adolescents que pateixen TDAH dupliquen el risc d’addició al consum de drogues, ho fan en una edat més primerenca i la tendència a l’abús és més ràpida. Per tant, el diagnòstic i el tractament precoç del TDAH en la infància podria prevenir el consum de drogues en l’adolescència i la vida adulta.

Durant els últims cinc anys, ha crescut un 21% el nombre de pacients tractats a la Unitat de Joc Patològic i altres conductes Addictives del CSdM per addició als jocs d’atzar online. El seu consum excessiu pot desencadenar altres trastorns com la drogoaddicció, la depressió i l’ansietat.