El 30% dels autònoms de l'Estat està en risc de pobresa
El 30% dels autònoms de l'Estat està en risc de pobresa

10 novetats fiscals per al 2023

Rendiments del treball, impost sobre societats o deduccions per maternitat i molt més. Tots els canvis d'aquest any.

patrocini pous
 

Com cada any, el calendari arriba amb una sèrie de novetats fiscals que poden resultar-vos interessants per fer els vostres càlculs econòmics. Al llarg de les següents línies, repassem deu ítems tributaris que hauríeu de tenir en compte de cara aquest 2023.

1. Reducció per obtenció de rendiments del treball (IRPF)

 • La reducció s'aplica als contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50 euros. Això sí, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball, superiors a 6.500 euros.

2. Canvis per als contribuents que percebin rendes de més d'un pagador (IRPF)

 • S'eleva el llindar, de manera que no estan obligats els contribuents que percebin rendes del treball de més d'un pagador si la suma dels rendiments esmentats no supera els 15.000€ (amb anterioritat el límit era de 14.000€).

3. Impost sobre societats: rebaixa del tipus de gravamen per a determinades empreses

 • Es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l'import net de les quals de la xifra de negocis (INCN) del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1.000.000€ i no tingui la consideració d'entitat patrimonial.

4. Modificacions en el règim fiscal especial aplicable a no residents

 • Es redueixen de 10 a 5 anys els períodes impositius en què el no resident no ha d'haver estat resident fiscal al territori espanyol (amb anterioritat al desplaçament).

5. Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes

 • Parlem d'un impost de caràcter directe, personal, progressiu i temporal (es preveu que només s'apliqui durant el 2023 i el 2024) que s'aplicarà a patrimonis superiors a 3.000.000 d'euros.

6. Nou Impost al Plàstic

 • Es tracta d'un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables que es configura com un tribut de caràcter indirecte. Persegueix gravar la utilització d'envasos de plàstic no reutilitzables a tot el territori espanyol. Aquest impost s'exigirà als que realitzin la fabricació, l'adquisició intracomunitària i la importació de determinats productes.

7. Novetats en la deducció per maternitat

 • Ara, les dones que tinguin fills menors de 3 anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents poden minorar la quota diferencial fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys fins que arribi a aquesta edat.

8. Canvis a l'IS introduïts per la Llei d’Startups

 • En relació amb les empreses emergents, es redueix el tipus impositiu aplicable del 25% al 15% durant el primer període impositiu en què la base imposable sigui positiva. En segon lloc, cal destacar que es permet l'ajornament del deute tributari de l'IS o de l'IRNR en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament.

9. Canvis a l'IRPF introduïts per la Llei d’Startups

 • Incrementa la quantia de l'exempció de tributació de les stock options (opcions sobre accions) de 12.000 a 50.000 euros anuals en cas de lliurament per part d’startups d'accions o participacions derivades de l'exercici d'opcions de compra. S'amplia la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 euros anuals). També s'amplia el tipus de deducció (passa del 30% al 50%).

10. Canvi de coeficient a la Plusvàlua Municipal

 • Pel que fa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, s'actualitzen els imports dels coeficients màxims aplicables sobre el valor dels terrenys segons el període de generació de l'increment de valor.

Font: gdasesoria.com.

Comentaris

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
 • Capgròs Comunicació, SL
 • Ronda President Irla,26 (Edifici Cenema) 08302 Mataró (Barcelona)
 • Telèfon: 93 312 73 53
 • info@capgroscomunicacio.com
 • redaccio@capgros.com
 • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive