Administrador de finques.
Administrador de finques.

La comunitat de propietaris: guia bàsica sobre drets i deures en 8 punts

L’Administració de comunitats és una de les àrees de gestió més exigents del món immobiliari. Cal assessorar-nos bé i posar-nos en mans de bons professionals. Studi Immobiliària n'és expert en el camp.

Ser propietari d’un pis comporta drets, però també obligacions. Drets i deures que estan definits per llei  i que s’orienten, en termes generals, a regular la convivència en el conjunt del veïnat de l’edifici. En aquest sentit, s’inscriu la creació de la comunitat de propietaris. Studi Immobiliària i Administracions presenta aquesta guia bàsica, en què dona resposta a 8 qüestions essencials pensades per a una millor comprensió per part dels titulars dels habitatges sobre l’abast i la dinàmica de la comunitat de propietaris.

Els administradors de finques ajuden i orienten els propietaris dels immobles en les tasques de la comunitat. Amb tot, sovint s’observa que els ciutadans necessiten més informació i resoldre dubtes sobre les seves responsabilitats com a propietaris i propietàries de l’habitatge.

D’altra banda, l’Administració de comunitats és una de les àrees de gestió més exigents del món immobiliari. Per això, des de Studi Immobiliària i Administracions aconsellen que cada comunitat de propietaris s’assessori bé abans de contractar els serveis d’una Administració de finques i estar segurs que estarem en mans de bons professionals.

 • Contacta aquí amb Studi Immobiliària i Administracions per rebre el millor assessorament

Immobiliària Studi 2
especialistes en el camp de l'administració de propietats
 

1. Què és i com es regula una comunitat de propietaris?
La Llei de Propietat Horitzontal de Catalunya és el règim jurídic que regula les comunitats de propietaris.  És una norma horitzontal perquè no hi ha superioritat d’uns propietaris sobre altres. Aquesta norma regeix la convivència entre el veïnat d’una comunitat i defineix els òrgans de govern d’una comunitat de veïns i les seves funcions. També indica, entre altres aspectes, per exemple com cal procedir a l’hora de fer una obra, i què fer en cas de morositat.   

2. És el mateix una comunitat de propietaris que una comunitat de veïns?
La comunitat de propietaris és l’òrgan que regula les relacions entre els veïns i veïnes d’un mateix edifici. Està formada pel conjunt de totes les persones propietàries dels diferents elements que la integren: pisos, locals, places d’aparcament, trasters.  Els objectius de la comunitat són:

 • Vetllar pels drets i deures de tots els veïns i veïnes
 • Organitzar els aspectes relacionats amb la convivència
 • I l’adequada utilització dels serveis i elements comuns, dins d’allò que estableix la llei.

3. I si el propietari té el pis llogat?
En el cas dels pisos de lloguer, són els propietaris els qui formen part de la comunitat de propietaris i no els seus llogaters. Tots els propietaris, visquin o no a l’edifici i n’utilitzin o no els locals, gaudeixen dels mateixos drets que els altres propietaris i tenen les mateixes obligacions.

4. Com es legalitza una Comunitat de propietaris?
Per legalitzar la comunitat cal inscriure el títol constitutiu en el Registre de la Propietat, i convocar i celebrar una junta en la qual s’esculin els càrrecs de la comunitat. Després caldrà registrar la comunitat de propietaris en el Registre de la Propietat i sol·licitar el NIF de la comunitat a la Delegació d’Hisenda. En tot aquest procés, és molt important disposar de professionals experts en l’Administració de Finques que estiguin col·legiats i que siguin mereixedors de tota la confiança de la comunitat i coneixedors de les normatives vigents.

iStock 1306891409

 

5. Què és la junta de propietaris?
La comunitat de propietaris està representada pel president de la Junta de propietaris, que també està formada pel secretari i el tresorer o administrador. Són càrrecs temporals i rotatius entre tots els propietaris. Aquests càrrecs s'escullen mitjançant elecció, sorteig o torn rotatori. Els titulars dels habitatges estan obligats per llei a mantenir l’immoble en perfecte estat de neteja, salubritat i seguretat, especialment aquelles parts visibles des de la via pública.

6. Quina és la funció del president o presidenta de la Junta de propietaris?
El president és un copropietari que ostenta legalment la representació de la Comunitat. Entre les seves responsabilitats estan: 

 • Convocar la Junta de Propietaris
 • També pot convocar Juntes Extraordinàries,
 • Tancar actes. Cada cop que hi hagi una reunió, el president és l’encarregat de tancar l’acta i sempre ha d’incloure la seva firma.
 • Representar judicialment la comunitat.
 • Exigir judicialment el pagament de deutes. 
 • Representar la comunitat en la contractació d’obres i serveis. 
 • El president és també el responsable de firmar tots els contractes d’instal·lació i/o manteniment (neteja, consergeria, jardineria, ascensors...).
 • Evitar situacions molestes. En cas que un veí dugui a terme activitats prohibides o molestes, el president, sigui per iniciativa pròpia o per petició de qualsevol dels propietaris o inquilins, ha d’iniciar les accions judicials que procedeixin, sempre amb l’acord previ de la junta.

7. Què són els elements privatius?
La Llei de Propietat Horitzontal diferencia sobre elements privatius i elements comuns. Els privatius són aquells dels quals els propietaris poden fer un ús individual i exclou la resta de veïns. Per exemple, els seus pisos o locals en propietat, els trasters o les places de pàrquing. I els elements comuns són aquells que tenen la titularitat compartida com les escales, el portal, ascensors, els dipòsits, la façana i els murs...

8. Què són els Estatuts de la comunitat?
Les comunitats poden dotar-se d'uns Estatuts o bé unes normes de règim intern. En el cas dels Estatuts, són un conjunt de normes que completen aspectes de la Llei de la Propietat Horitzontal pel que fa als drets i obligacions dels propietaris. No són obligatoris i, si n'hi ha, han d'estar registrats en el Registre de la Propietat. Els Estatuts poder determinar aspectes com el termini de renovació dels òrgans de govern de la comunitat, la prohibició de fer determinades activitats comercials o professionals, etc.

Immobiliària Studi
Professionalitat i experiència
 

Les normes de règim intern són acordades per la Junta de propietaris per regular els detalls de la convivència, així com la utilització adequada dels serveis i coses comuns, d'acord amb la llei i els Estatuts. Regulen aspectes com l'ordenació estètica de les plaques de les bústies, el color de les portes d'accés a l'interior dels habitatge, la instal·lació d'aparells d'aire condicionat, etc.

A Studi Immobiliària i Administracions són coneixedors de la dificultat que comporta la gestió de l’Administració de Finques, sens dubte, una de les àrees més exigents i complexes de l’assessorament immobiliari. Pre això, posen al vostre servei la seva experiència i professionalitat.

Més informació sobre Studi Immobiliària i Administracions:

Comentaris (1)

Jose Valderrama Fa 28 dies
Una omunidad de propietarios puede aprobarque el gasto de agua caliente se pague por litros consumidos, sin dividir entre todos un coste fijo.

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
 • Capgròs Comunicació, SL
 • C/ Sant Benet,16-18 08302 Mataró (Barcelona)
 • Telf:93 790 45 46
 • info@capgroscomunicacio.com
 • redaccio@capgros.com
 • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive