Carrers com Sant Josep, Argentona o el tram superior de La Riera convertits en zones 100% per a vianants. Vials com el Camí Ral convertits en prioritat invertida, i les Rondes reduïdes a menys carrils, amb voreres més àmplies i espai per a les bicicletes. Per contraposar la reducció del vehicle privat, aparcaments soterrats a tota l’anella perifèrica al centre i una estació d’autobusos al solar de Can Fàbregas, que permeti limitar molt més el trànsit a una plaça de les Tereses per la qual es preveu també una àmplia reforma.

Aquests són alguns dels eixos de ‘Mataró, ciutat ideal’, la proposta guanyadora del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre promogut per l’Ajuntament. L’ha presentada l’equip de Jordi Henrich Monràs i ha estat la més ben valorada pel jurat del concurs. Es va presentar ahir dilluns a l’Ajuntament i el govern municipal es va comprometre a desenvolupar el pla guanyador, tot i que sense concrecions. També va assegurar que prendria idees del conjunt de cinc propostes finalistes, entre les quals la de l’equip d’Ariadna Perich, que ha rebut un accèssit per la seva proposta d’intervenció a l’Ajuntament i la plaça Gran.

El Pla d'Impuls del Centre vol donar nova vida al casc antic amb actuacions urbanístiques i de promoció econòmica

Durant la presentació, Henrich Monràs va mostrar diverses infografies on diversos carrers del casc antic seguien el model de carrer Barcelona i es convertien en un paradís per al passeig dels vianants. Una pacificació del centre històric que s’aconsegueix, segons el projecte, creant anells de restricció de trànsit: el primer rodeja el casc antic i només deixa el pas de vehicles privats a veïns i serveis. Un segon anell als entorns immediats on els carrers es converteixen en prioritat invertida (vianants per davant de cotxes) i es construeixen aparcaments soterrats al circuit de rondes. Pel que fa a vials com la N-II o la Ronda Barceló, se segueix apostant pel trànsit rodat però en format de bulevard, com a carrers molt més entrellaçats amb la trama urbana, amb carrils bici i facilitat perquè els vianants els creuin i hi passegin. "Volem estendre el concepte de centre, des de les Cinc Sènies fins al circuit de rondes", va explicar Monràs. 

DthBzq4XgAAUlOk

El carrer Sant Josep, convertit al 100% per a vianants

El pla ‘Mataró, ciutat ideal’ bolca la capital del Maresme cap al mar. L'arquitecte es va atrevir a comparar el Mataró del futur amb la ciutat francesa de Cannes, "de mida similar i en relació directa amb el mar". Proposa a llarg termini el soterrament de la línia del tren pel circuit de rondes. Mentre no sigui possible, aposta per donar continuïtat al passeig marítim, a ambdues bandes del tren, de la Riera d’Argentona a la de Sant Simó. Proposa una reforma del Port de Mataró que elimini l’aparcament de superfície, ofereixi zones de passeig a tocar del mar i que aculli un equipament de ciutat, com ara un auditori o una biblioteca. El pla es completa amb conceptes més abstractes com el d’illes obertes amb barreja d’usos, aparcaments soterrats i punts de promoció econòmica, o façanes modulars que incorporin petits comerços o oficines.

També es valora el projecte 'Centrum' que preveu un edifici singular a Can Cruzate que acolliria la Casa de la Cultura Popular

El jurat va valorar el projecte d’Henrich Monràs com el millor dels cinc presentats, però també va mostrar el seu entusiasme per Centrum, d’Ariadna Perich, ja que consideren que ofereix la millor proposta respecte a l’eix Ajuntament-plaça de l’Ajuntament-Can Cruzate-Plaça Gran. Aquest sector es considera clau per al reimpuls del casc antic, i el que proposa ‘Centrum és situar la Casa de la Cultura Popular a Can Cruzate. Seria un edifici singular que acolliria les figures i comparses, que oferiria un mirador al casc antic i al mar, que també permetria visitar les restes arqueològiques que amaga el solar i que alhora serviria per donar usos i serveis al mercat del Rengle de la plaça Gran. D’aquesta manera, entre la proposta d’estació d’autobusos a Can Fàbregas i la idea de traslladar la Casa de la Cultura Popular al centre, els dos projectes “maten” la possibilitat que el Corte Inglés arribi a la ciutat. La proposta ‘Centrum’ també preveu permeabilitzar la planta baixa de l’Ajuntament per connectar millor la plaça amb La Riera, i mantenir els usos gastronòmics de la plaça Gran, amb la possibilitat de fer us de l’edifici dels antics jutjats, que bordeja la plaça per la banda de llevant.

DthD9YjW0AARuMm

La proposta de 'Centrum' per a l'edifici de Can Cruzate i la plaça de l'Ajuntament

El concurs d’idees va ser convocat per l’Ajuntament amb l’objectiu de definir l’estratègia integral per millorar la qualitat de vida, la imatge i l’activitat econòmica del Centre de la ciutat. Un centre que ha patit els estralls de la crisi i del canvi de model comercial amb el tancament de botigues emblemàtiques i la pèrdua de visitants i clients. Les mesures que es demanaven als projectes que s’hi presentessin havien d’estar encaminades a fer un centre de ciutat més atractiu i amb més capacitat d’atracció per a residents, visitants i agents econòmics; que posés en valor el patrimoni i convidi a passejar; i que generé les condicions òptimes per potenciar l’activitat econòmica. En total s’hi van presentar 23 projectes, dels quals el jurat en va triar cinc finalistes. Tots cinc són beneficiaris d’un premi de 10.000 € i el guanyador del concurs ha rebut un premi addicional de 10.000 € més.