El Ple municipal de l'Ajuntament de Mataró ha aprovat una proposta de resolució presentada pel grup de VoleMataró per intervenir en la prevenció a la ciutat dels joves respecte els consum d’alcohol. L'acord, votat a favor de tots els grups excepte l'abstenció del PSC, preveu que l'Ajuntament portarà a terme una campanya informativa de conscienciació i coneixement de les lleis i les conseqüències en els punts de venda, establiments, supermercats i autoservei  d'alimentació, botigues d'alimentació tradicionals, bars, etc.

També serà obligatori a la ciutat, segons es preveu en la proposta, tenir visible l'horari comercial al consumidor i la prohibició de la venda d'alcohol a menors. Aquesta prohibició s'haurà de senyalitzar en un lloc perfectament visible en els  establiments de forma que es determini per “reglament". A més a més, es durà a terme una campanya de conscienciació sobre el consum d'alcohol i conseqüències, sobretot dirigit als  joves, que incidirà en qüestions com els accidents de trànsit, violència de gènere, embarassos i danys a tercers. Especialment en els espais d’oci, els instituts i col·legis.