Per a les nenes, Júlia, Martina, Noa, Emma i Chloe. Per als nens, Leo, Èric, Àlex, Mateo i Nil. Aquests són els noms més posats als nadons a Mataró durant el 2018, segons dades facilitades per l'Ajuntament extretes del padró municipal a data d'1 de gener de 2019. Les mateixes dades apunten que la natalitat està baixant, ja que durant el darrer any es van registrar un total de 1.097 naixements, 78 menys que l’any anterior, la qual cosa representa una variació relativa del -6,64 %. El percentatge de naixements de mare de nacionalitat estrangera és del 24,3 %.