El mosquit tigre s'ha convertit, des de fa més de 10 anys, en una presència habitual durant els mesos més calorosos a municipis com Mataró. L'Ajuntament ja ha engegat una nova campanya per evitar-ne la propagació, que se centra en evitar la posta d'ous i el creixement de les larves.

El consistori reclama a la ciutadania, sector públic i privat que facin accions per eliminar els punts d'aigua estancada, que és on creixen les larves i els ous. L'Ajuntament, per la seva banda, aplicarà mesures en instal·lacions com ara centres esportius, educatius, zones verdes o els cementiris de la ciutat, i Aigues de Mataró farà l'habitual tractament específic al clavegueram. 

El mosquit tigre va aparèixer per primer cop a Catalunya l'any 2004 i la primera detecció que se'n va fer a Mataró data del 2010. A banda de les seves picadures doloroses, se'l relaciona amb virus com el Zika, el Chikungunya, el Dengue o la febre groga. De les investigacions dutes a terme fins ara, s'ha constatat que el més important i efectiu de cara a frenar la ràpida proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves aquàtiques.

Consells per a la ciutadania

  • Posar sota cobert els objectes i contenidors que puguin acumular aigua o revisar-los almenys dos cops per setmana.
  • Si és imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l'exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima.
  • A les basses o piscines, cal fer accions com ara clorar l'aigua, introduir-hi peixos o col·locar una tela mosquitera prima que cobreixi la superfície de l'agiua
  • Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges.