La candidatura de Ciutadans, encapçalada per Cristina Sancho, és una de les 10 que es presenta a la capital del Maresme per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els hem demanat que ens resumeixin el seu programa electoral en un decàleg de propostes més detacades per a la ciutat. Aquesta és la seva elecció. 

1. Reactivar l'economia de Mataró. Potenciarem el treball dut a terme per l'IMPEM i el Tecnocampus i la seva relació entre les diferents empreses implantades a Mataró. Impostos, els mínims: combatrem els cops de sabre de Sánchez i Podem baixant els impostos als nostres veïns.

2. Millorar la seguretat. Augmentarem els efectius, i les patrulles nocturnes, completant el pla de Policies de Barri i dotant de sistemes de videovigilància. Una segona comissaria de Mossos, reforç amb noves tecnologies i la il·luminació en zones fosques.

3. Incrementar la cohesió de la ciutat. Apostem per convertir el Parc Central en un centre estratègic, un centre de connectivitat, social i cultural. Impulsarem el projecte d'una estació de tren al parc. Eliminarem la frontera imaginària que hi ha entre els barris i el centre. Que tots els barris tinguin els mateixos estàndards de serveis i els seus equipaments seran de la ciutat.

4. Impulsar els grans projectes per transformar Mataró i incentivar l'activitat econòmica. Una zona destinada a la salut i la retirada. Mataró Marítim, i eliminar la barrera de la via del tren. Construcció d'un edifici singular a Can Cruzate, revitalització del port. Eix de connectivitat entre Parc, Universitat i els centres comercials i sanitaris.

5. Potenciar la sostenibilitat. Convertirem a Mataró en un referent mediambiental. Bus elèctric, la creació d'un aparcament dissuasori proper al centre, xarxa de carrils, un sistema de lloguer de bicicletes elèctriques i pacificació de carrers.

6. Lluitar contra comportaments incívics dels joves i en particular els menors. Desenvolupar dins de l'Ordenança de Civisme una ordenança on es preveurà la possibilitat de commutar sancions pecuniàries administratives amb treballs socials.

7. Millorar la neteja a la ciutat. Millorarem la recollida d'escombraries promovent un sistema integral on les àrees de recollida romanguin netes. Batudes amb voluntaris de neteja tant del bosc, com de platges i carrers, amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania que la neteja de Mataró és una tasca de tots.

8. Llars d'infants com a eines per fomentar la igualtat d'oportunitats. Promourem la universalització gratuïta de l'educació pública de 0 a 3 anys. Impulsarem l'aportació municipal d'ajudes complementàries al sistema públic.

9. Millor servei a aquelles famílies més necessitades. Necessitem uns serveis públics eficients i de qualitat. Anem a auditar tota la gestió municipal per detectar despeses innecessàries en la prestació de serveis bàsics i així poder donar millor servei sense gastar més.

10. Aprofundir en la idea de la ‘gran cultura’. Mataró necessita reordenar els seus museus, millorar la seva oferta i promoció. Crearem un Museu d'Art Modern a Mataró (Fons Bassat més altres obres). Reorganitzarem les Rutes de culturals / museus perquè siguin més atractives als visitants.