Aquest dimecres, dia 14 de febrer, s'han substituït les plaques de la Ronda d'Alfons XII de Mataró per les noven que incorporen la inscripció del nou nom del carrer: Ronda de la República. D'aquesta manera s'ha donat compliment de l'acord del Ple de setembre de 2017 que va aprovar el canvi de nom, tal i com va estudiar, debatre i aprovar prèviament la comissió del Nomenclàtor. Tot plegat va ser arran d'una proposta d'ERC, amb l'objectiu de retirar els noms borbònics dels vials mataronins. 

L’Ajuntament ha enviat 1.023 cartes informatives als veïns i comerciants del vial i també ha comunicat oficialment del canvi a les següents empreses subministradores de serveis bàsics: FECSA-Endesa, Aigües de Mataró, Gas Natural i Correus. El canvi també s’ha comunicat al Padró d’habitants i a d’altres departaments de l’Ajuntament implicats per facilitar les gestions que els veïns del carrer considerin oportunes com poden ser el canvi d’adreça del domicili en la documentació oficial.