La companyia municipal Aigües de Mataró està renovant les canonades de la xarxa d’abastament d’aigua potable dels carrers de Sant Cugat i de Castaños, entre el carrer d’Iluro i la ronda de la República. L’actuació s’emmarca dins el Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró

Les obres han començat aquesta setmana pel carrer de Javier Castaños. Els treballs estan contemplats dins el Pla Director de l’Aigua de Mataró (PDAM 2011‐2025) i suposen la instal·lació de 214 metres lineals de canonades noves de diferents diàmetres. La rasa anirà majoritàriament per la vorera i el trànsit no estarà tallat exceptuant en moments puntuals. L'actuació durarà unes 6 setmanes i el cost s'eleva a més de 85.000 euros.