El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat, una Proposta de resolució per a la recuperació del vidre bufat a Mataró, que va ser presentada pel grup municipal de la CUP. L’objectiu de la mesura és que a Mataró hi sigui present la memòria del que va suposar el vidre bufat per a la ciutat. Ja en els segles XVI i XVIII tenia una importància cabdal, quan fins i tot  la casa reial espanyola venia a comprar vidre a Mataró. També cal recordar la cooperativa Cristalleries de Mataró, tant per la seva taca industrial com per l’esperit social i cooperatiu de la fàbrica (amb personatges com Joan Peiró).

A Mataró s’ha creat l’Associació del Vidre Bufat, que reclama un espai divulgatiu a la ciutat que disposi d’un forn petit per mantenir viu l’ofici de vidrier artesà, i que també podria esdevenir una escola taller on donar a conèixer als visitants i turistes aquest antic ofici juntament amb el que va significar la cooperativa del vidre. Aposten perquè es faci al Cafè Nou de La Riera. L’Ajuntament també s’ha compromès a impulsar la marca “vidre bufat de Mataró” com a un element d’identitat i de promoció econòmica i turística de la ciutat.