Les obres de millora del Parc del Nord arrenquen aquesta setmana amb la voluntat de reordenar la zona verda del barri de Vista Alegre. Es tracta d'una zona de 29.224 metres quadrats que s'ubica entre els carrers d'Almeria de Salvador Espriu. Tota aquesta zona cobreix el centre social i el camp Vista Alegre, on jugua la UD Molinos.  La regidora de Gestió de l’Espai Públic, Elizabet Ruiz, i el regidor de Verd Urbà, José Antonio Ricis, acompanyats de tècnics municipals, van explicar aquesta setmana als veïns en una reunió informativa el calendari previst per dur a terme els treballs.

Les obres corren a càrrec de Drim Medi Ambient amb un pressupost de 123.752,44 euros, IVA inclòs. S'espera que estiguin acabades en tres mesos, i mentre durin les places d'aparcament de la part inferior del parc quedaran afectades.La tasca que es durà a terme serà la de reordenar els itineraris i millorar la connectivitat del parc.

Els canvis de la zona verda

La plaça d’accés des de la ronda de Sant Oleguer es configurarà de nou situant-la a una cota lleugerament inferior a l’actual i creant una zona d’estada amb bancs adaptats a la topografia. L’espai es connectarà mitjançant escales formades per travesses de fusta amb la rampa de formigó que dóna al carrer d’Almeria, amb el centre social i amb el camp de futbol. L’àrea perimetral del camp de futbol s’ampliarà de 2 a 2,5 m, s’eliminaran les plantes arbustives per millorar les vistes i es reubicaran els bancs existents. 

L’Ajuntament té previst ubicar a dins de la zona verda un nou parc urbà de salut amb aparells de gimnàstica per a la gent gran. Així mateix, es revisarà l’enllumenat de l’entorn per detectar i eliminar zones fosques que poden generar inseguretat.