L'Ajuntament de Mataró ha contractat un total de sis joves amb l'objectiu que puguin impulsar la seva carrera professional. Són contractes en pràctiques, per treballar a serveis municipals durant sis mesos en jornada completa. Les contractacions s'emmarquen en un pla finançat pel SOC i els Fons Socials Europeus. 

Es tracta de la quarta edició del programa i en aquesta ocasió s'han seleccionat tres perfils diferents: educador/a d’escola bressol, integrador/a social i tècnic/a d’ocupació. Tots tenen entre 16 i 29 anys, són residents a Mataró o municipis propers, tenen estudis acabats de cicle formatiu de grau superior o estudis universitaris. El procés de selecció ha tingut en compte també criteris socioeconòmics per prioritzar els joves en una situació més precària i de vulnerabilitat.

La convocatòria pretén incentivar la contractació laboral de persones joves per millorar la seva ocupabilitat, ja que els permet adquirir aptituds i competències derivades de la pràctica laboral. Una primera experiència vinculada a la seva titulació de formació professional o universitària que els serveixi de trampolí per poder accedir en el futur a altres empreses.