L'Ajuntament de Vilassar de Mar repararà el pas soterrani que comunica la plaça de l'AJuntament amb el passeig Marítim, amb l'objectiu de reparar la seva degradació- Tècnics d’ADIF, després d’una visita d’inspecció, van concloure que el pas no presenta afectacions que puguin comprometre el seu disseny estructural. Tot i això, el pas inferior presenta mecanismes de degradació del formigó en zones puntuals que provoquen l’oxidació de l’armadura. Per aquest motiu, l’actuació anirà dirigida a sanejar i reparar l’estructura de formigó per evitar la progressió dels desperfectes.

L’obra tindrà una durada aproximada de dues setmanes durant les quals no s’hi podrà passar. L’alternativa de pas serà el pas inferior de l’estació de Renfe Vilassar de Mar que es troba a 255 m de distància o el pas inferior de la plaça Pau Vila, a 225 m.