Les restriccions vigents, una per una
Les restriccions vigents, una per una

Les restriccions vigents, una per una (per si t'has perdut)

Repassem com queden les restriccions contra el contagi de la Covid, després de Setmana Santa

L’anar i tornar permanent, l’ara sí i ara no, que si apreten que si afluixen i ara una cosa i després l’altra de les darreres setmanes sobre les restriccions per evitar el contagi de Covid-19 ha provocat que, de ben segur, la ciutadania hagi acabat amb el cap com un timbal i sense saber del cert què es pot i què no es pot fer. Dret a llei, s'entén.

Si bé hi ha mesures com el toc de queda que ja són de la família després de tants mesos, és cert que el confinament comarcal que ha entrat avui en vigor actualitza les limitacions de moviment o que el nombre de persones que es poden reunir ha canviat un cop ha decaigut la mesura especial i uniforme a tot Espanya que es va aprovar per Setmana Santa.

Així que mirem de posar ordre i repassar com queda (en principi fins el 19 d’abril) el marc de restriccions vigents.

Mobilitat

 • Confinament perimetral de tot Catalunya: queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya
 • Confinament comarcal durant la setmana: queda restringida l’entrada i sortida de persones de cada comarca
 • Si s’ha de trencar u o l’altre, porteu el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo en els controls policials.

Confinament nocturn

 • Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 i les 06.00 hores, excepte en les justificacions acreditades. 

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis i comerç minorista: 21.00 hores.
 • Restauració: servei de recollida a l’establiment fins a les 22.00 hores i servei de lliurament a domicili fins a les 23.00 hores.
 • Activitats culturals permeses: 22.00 hores.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

 • Es recomana limitar les sortides del domicili en la mesura que sigui possible.
 • Es recomanen els desplaçaments basats en les bombolles de convivència.
 • La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre, i també cuidadores.
 • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com en el privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents.
 • No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, inclosos els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la bombolla de convivència més un altre grup o grups acotats de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la bombolla de convivència amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser tan estable com sigui possible.
 • Es prohibeix consumir aliments i begudes a les trobades o reunions als espais públics, excepte en els àpats a l’aire lliure a les sortides escolars, a les activitats d’intervenció socioeducativa i a les activitats del lleure educatiu permeses..

 

Activitat comercial - Comerç minorista

 • Es permet l’obertura d’establiments que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 m2 i amb el límit del 30% de l’aforament.
 • Es permet l’obertura d’establiments de més de 800 m2 si limiten la superfície de venda a 800 m2 i l’aforament al 30% del que correspondria segons l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat aplicat a aquesta superfície.
 • Aquestes mesures no s’apliquen en els establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.

 

Centres comercials, galeries o recintes comercials

 • Es permet l’obertura d’establiments de més de 800 m2 han de limitar la superfície de venda a 800 m2 i l’aforament al 30% del que correspondria a 800 m2 i la resta d’establiments al 30% de l’aforament autoritzat.
 • Aquestes mesures no s’apliquen en els establiments dedicats a la venda de productes essencials: alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria, concessionaris d’automòbils i llibreries.
 • 30 % de l’aforament permès a les zones comunes i de pas
 • Establiment de control d’aforament i fluxos tant en els establiments i locals com en els accessos, inclosos els aparcaments (tal com s’estableix a l’annex 2 de la Resolució vigent).
 • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
El mercat de Plaça de Cuba. Foto: Joan G.Jané

El mercat de Plaça de Cuba. Foto: Joan G.Jané

Mercats no sedentaris i fires comercials

 • Els mercats no sedentaris poden mantenir l’activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament.
 • Se suspenen les fires comercials
 • Es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 • Es permeten els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili.

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Horari de servei i consum en els establiments: de 07.30 a 17.00 hores ininterrompudament. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • Fora d’aquest horari, només es pot dur a terme l’activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • El consum s’ha de fer sempre a la taula.
 • Grups de 4 persones per taula com a màxim, excepte si són de la mateixa bombolla de convivència.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • A l’Interior: 30% de l’aforament i garantia ventilació natural o amb altres sistemes
Els bars reclamen no tancar a mig matí i un torn de sopars els caps de setmana. Foto: R.Gallofré

Les terrasses de bars i restaurants. Foto: R.Gallofré

A les terrasses:

 • Sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Cal garantir almenys dos costats sense tancament. En el cas de paravents, tancaments laterals o similars en més de dos costats, la terrassa no es pot considerar espai a l’aire lliure i, per tant, s’hi han d’aplicar les limitacions i condicionants dels espais tancats o interiors.
 • Prohibit fumar a menys de 2 metres de persones que no siguin del grup de convivència.

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

 • Es permet l’obertura amb un 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la resolució vigent), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la resolució vigent) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats (les que no tenen ventilació reforçada) es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb públic assegut.
 • Es permeten les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual.
 • Es permeten altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies de lliurament de premis i festivals, entre d’altres.
 • Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.

Cultura popular i tradicional

 • Es permeten les activitats de cultura popular i tradicional sempre que:
 • siguin estàtiques
 • es facin en un espai perimetrat o en espais tancats
 • s’hi apliquin les mateixes limitacions d’aforament que a les activitats culturals d’arts escèniques i musicals (teatres, auditoris, etc.)
 • els assistents estiguin asseguts.
 • Resten suspeses les festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d'actes amb risc de generar aglomeracions de persones.
Jocs infantils al Nou Parc Central: Foto R.Gallofré

Jocs infantils al Nou Parc Central: Foto R.Gallofré

Activitats lúdiques i recreatives

 • Es mantenen tancats al públic els parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tot tipus d’estructures no permanents desmuntables, tret d'aquelles que corresponen a una sola atracció d'ús infantil en l'espai d'ubicació autoritzat (només l’aparell o estructura individual) i també el tancament dels establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Es mantenen tancats al públic els establiments d’activitats lúdiques infantils en espais tancats.
 • Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: poden estar oberts fins a les 20.00 hores.

Actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres, han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la resolució vigent), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la resolució vigent) i amb els assistents asseguts.
 • En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el límit del 30% d’aforament i 500 persones com a màxim.

Activitat física i esportiva

 • Obertura d’instal·lacions i equipaments esportius amb un aforament del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipaments en espais tancats.
 • A les piscines, s’incrementa l’ocupació permesa al 50% de l’aforament autoritzat.
 • Ús obligatori de mascareta en les activitats en grup en espais tancats.
 • No es permet l’ús d’instal·lacions i equipaments esportius no supervisats, que hauran de quedar tancats físicament, incloses les pistes i els camps d’esports públics a l’aire lliure.
 • Es permeten totes les competicions federades.
 • Es permet la presència de públic a les competicions esportives, excepte les competicions d’àmbit estatal i internacional de futbol i bàsquet de caràcter professional.

Educació, lleure educatiu i intervenció socioeducativa

 • Es mantenen les activitats docents i les activitats d’intervenció socioeducativa per a l’atenció i formació de persones (infants, joves i adults) amb discapacitats, necessitats especials o situació de vulnerabilitat (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar.
 • En els estudis de batxillerat i cicles formatius s’ha de reduir l’assistència presencial i fer de forma telemàtica totes les activitats que es pugui.
 • En l’àmbit de les activitats docents universitàries (a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya), les pràctiques i les avaluacions podran seguir sent presencials. En el desenvolupament de les activitats teòriques presencials, es podrà considerar l'augment de la presencialitat simultània restringida fins a un màxim del 30% de l'alumnat de cada universitat, sense que es pugui superar aquest percentatge en cap centre, i extremant les mesures de protecció.
 • Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes, els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació d'acord amb el Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.
 • Es permeten les activitats extraescolars i l'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada. Es poden dur a terme amb un màxim de sis alumnes per aula a les etapes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional. Només els centres que organitzen activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d'aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d'altres grups estables.
 • Es permet el lleure educatiu a les etapes d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles de formació professional.
 • Als equipaments cívics no es poden dur a terme activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat. Es permeten les activitats cíviques i comunitàries presencials als equipaments cívics si es fan a l’aire lliure en grups no més grans de sis persones i tenen caire físic i/o d’entrenament de la memòria adreçades a persones majors de 60 anys. 

Activitats laborals i professionals

 • S’obliga les empreses a limitar la mobilitat laboral.
 • Han d’implementar el treball a distància o teletreball llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.
 • Si no és possible el teletreball, cal establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similar, per evitar hores punta.
 • Cal evitar la coincidència massiva de persones als espais de treball.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

Ús del transport públic i privat

 • El transport públic ha de mantenir l’oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es pot reduir en horari nocturn. L’oferta d’hora punta s’ha de mantenir entre les 06.00 i les 09.00 hores dels dies laborables.
 • L’ús de mascareta és obligatori.
 • Transport privat:
 • Dins de la comarca, màxim 6 persones, segons el nombre de places autoritzades del vehicle, i amb mascareta (excepte els membres d’una mateixa bombolla de convivència).

Activitats de lleure nocturn

 • Resta suspesa l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupen les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, bar musical, karaoke, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial i establiments públics amb reservats annexos.
 • Resten suspeses també les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments especificats a l'apartat anterior.
Sancionats per beure alcohol a la via pública (botellón) a Mataró

Sancionats per beure alcohol a la via pública (botellón) a Mataró

Consum de tabac i alcohol a la via pública

 • Es prohibeix, per raons de salut pública, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic. Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la llicència.
 • No es pot fumar a la via pública ni en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació també és aplicable en l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.
 •  

Arxivat a:

Comentaris (2)

AR Fa 1 mes
Moltes gràcies, però no penso respectar-ne cap. Se'ns rifen a la cara, ens arruïnen, ens sotmeten, no ens deixen respirar tranquils, maten de pena a la gent gran, a nens, a adolescents, coarten llibertat de moviment (inconstitucional!) i llibertat d'expressió (ídem) ...i mentrestant els rics i els polícs fan els que els hi surt dels p*tos c*llons, perquè SABEN PERFECTAMENT que tot el que es diu a tv i premsa és mentida, DESPERTEU JA!!!
r Fa 1 mes
Q ganas de que llegue el 9 de mayo y nos dejemos de tantas tonterias , nos tratan como beeee, beeee, beeee

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
 • Capgròs Comunicació, SL
 • C/ Sant Benet,16-18 08302 Mataró (Barcelona)
 • Telf:93 790 45 46
 • info@capgroscomunicacio.com
 • redaccio@capgros.com
 • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive