Vista de Mataró. Foto: R. Gallofré
Vista de Mataró. Foto: R. Gallofré

Els projectes cofinançats amb fons europeus a Mataró

Mataró compta amb diversos projectes en marxa.

Els projectes cofinançats a Mataró amb fons europeus són diversos i molts d’ells es troben ja en marxa. En total, a dia d’avui hi ha nou projecte repartits per la ciutat que ja s’estan treballant, set d’ells procedents del fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) i dos que arriben d’altres indrets. Aquestes són les iniciatives que ja hi ha en funcionament.

Rehabilitació del Cafè Nou

cafè nou

Projecte de rehabilitació del Cafè Nou que vol acollir activitat cultural de la ciutat i la comarca, cedint l’espai per a fer obres escèniques de tot tipus i, més enllà d’això, convertir-se en un centre turístic-cultural per ser atracció dels visitants a la ciutat. La seva rehabilitació pretén donar resposta a les mancances detectades en els dos àmbits i convertir-se en un pol d’atracció que permeti ampliar el recorregut turístic de la ciutat, generar més oferta turística, desenvolupar eines de suport al turisme que siguin modernes si creatives, oferir un espai dinamitzador de la cultura de la ciutat i complementar l’oferta generada en els espais culturals situats a l’entorn de la Riera.

Un projecte que compleix amb els objectius estratègics de l’Ajuntament de Mataró en l’àmbit del desenvolupament econòmic, dins de la branca del turisme, i que es multiplica per la voluntat de desenvolupar un nou espai cultural per a la ciutat.

 • Objectiu: rehabilitar el Cafè Nou amb funcionalitats turístiques i artístiques
 • Atorgat per: FEDER i Diputació de Barcelona
 • Cost total del projecte: 2.43 milions d’euros
 • Import concedit: 1,8 milions d’euros (1,01 FEDER)

Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial Mataró-Maresme

pect tèxtil

Els fons europeus destinats al PECT han de servir per materialitzar diverses estratègies de Mataró i la comarca que volen transformar el territori amb un nou model de creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador. La idea és tirar endavant un projecte amb entitats participants beneficiàries de la subvenció, entre ells TecnoCampus, Eurecat i Ajuntament de Calella, i també d’altres no beneficiàries, com l’ASEGEMA i el Consell Comarcal. El projecte treballa en tres àmbits: innovació social urbana, el tèxtil i l’esport i turisme.

L’Ajuntament desenvolupa l’operació de coordinació del PECT, amb tasques com ser interlocutor davant la direcció general d’administració local i els organismes responsables de la gestió i control del Feder de Catalunya, justificar les accions necessàries per a  les entitats beneficiàries del PECT, coordinació i seguiment dels projectes, vetllar pel compliment de les operacions proposades i avaluar l’impacte i coherència de la implantació del PECT.

 • Objectiu: Coordinar estratègies de comarca de creixement econòmic
 • Atorgat per: FEDER i Diputació de Barcelona
 • Cost total del projecte: 190,350 euros (coordinació del PECT)
 • Import concedit: 142.763 (951.857 FEDER)

Yes We Rent

yes we rent

El projecte Yes We Rent/Lloguem és una de les Urban Innovative Actions que volen donar suport alls projectes locals que proposin solucions innovadores per abordar problemàtiques urbanes, i és evident que l’accés a l’habitatge n’és una i de grossa per a Mataró. El projecte en qüestió vol incidir en el mercat de lloguer d’habitatge, fent créixer una oferta alternativa de pisos assequibles i estables. La manera d’aconseguir-ho és captant habitatges buits a través d’un programa d’incentius per als propietaris, sobretot en termes de reforma d’habitatge i seguretat en el cobrament del lloguer, i crear així una cooperativa de propietaris que tinguin un paper rellevant en el mercat de lloguer. 

A banda d’aquesta proposta, també s’espera que hi hagi un impacte positiu en la creació d’ocupació i en l’eficiència dels habitatges un cop estiguin rehabilitats. El Yes We Rent s’emmarca en la proposta de solucions que siguin inèdites i mai testades a cap altre entorn internacional, condició sine qua non per aprovar-se com ha succeït.

 • Objectiu: augmentar l’oferta de pisos de lloguer i oferir un accés assequible
 • Atorgat per: FEDER
 • Pressupost total del projecte: 2,6 milions d’euros
 • Import subvencionat: 2,08 milions d’euros (FEDER)

Procés d'impuls de la Transició Energètica de Mataró

transició energpètica

L’Ajuntament de Mataró es va presentar a la sol·licitud del Procés d’impuls de la Transició Energètica de Mataró per poder portar a terme diverses accions amb l’objectiu de reduir el consum energètic dels equipaments, infraestructures i habitatges i per tant, millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions CO2 a l’atmosfera. 

Entre els projectes que es poden dur a terme amb l’import total de l’execució d’aquestes accions hi ha millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, substituint les lluminàries actuals per llum de tecnologia LED. També la millora dels equipaments municipals instal·lant plaques fotovoltaiques a la coberta dels edificis per a l’autoconsum dels propis equipaments, entre ells el Teresa Maria Roca, el IES Miquel Biada i l’escola Marta Mata. Per últim, la creació d’una oficina de gestió energètica amb dues persones de perfil tècnic i un auxiliar per a realitzar estudis de consum energètics en equipaments municipals i habitatges, amb l’objectiu d’analitzar el consum i proposar mesures per reduir el consum elèctric.

 • Objectiu: Millorar l’eficiència energètica a nivell públic
 • Atorgat per: FEDER
 • Pressupost total del projecte: 3,25 milions d’euros
 • Import subvencionat: 1,36 miloins d’euros (FEDER)

Anella ciclista

anell ciclista mapa

Mataró vol impulsar 10 nous carrils bici en un any amb l’anella ciclista, un projecte que pretén doblar els kilòmetres de bici que hi ha a la ciutat, creant una anella que faciliti el transport de forma segura pel municipi. El projecte d’anella ciclista preveu la inversió d’un milió d’euros, procedents de fons europeus, que s’executarà durant el 2020 per crear una desena de nous trams de carrils bici. Tots ells connectats als existents, que també es milloraran. Es passarà de 8 a 16km de carrils. La idea és que els trams estiguin connectats entre ells, transcorrent de manera perimetral pels límits del centre-eixample i facilitant la connexió amb polígons d’activitat econòmica, el TecnoCampus, l’estació de Renfe i altres llocs que precisin de més mobilitat a la ciutat.

Els deu nou carrils que es construiran  connecten plaça de Granollers amb plaça de Puerto Rico, plaça de Manuel Serra i Xifra amb plaça Granollers, rotonda del Mas Costabella amb el carrer Josep Montserrat Cuadrada, una connexió amb la xarxa interurbana de Cabrera i Argentona, la plaça Granollers amb la Riera, la plaça Manuel Serra i Xifra amb el carrer Sant Benet, el Rierot amb la plaça Puerto Rico, la Porta Laietana amb la Rambla, la rotonda del Mas Costabella amb la rotonda del Rengle i la plaça de l’Havana amb la ronda Miguel de Cervantes.

 • Objectiu: connectar la ciutat amb més carrils bici
 • Atorgat per: FEDER
 • Pressupost total del projecte: 993.338 euros
 • Import subvencionat: 410.470 euros

Accessibilitat al Clos Arqueològic Torre Llauder

torre llauderMataró participa en el projecte FEDER del Consell Comarcal amb dues actuacions: per una banda, un bloc d’accions generals per a tots els ajuntaments que consisteix en el disseny i senyalització de sis rutes turístiques temàtiques relacionades amb la història de la comarca i que també impulsarà actuacions de difusió de les rutes. Per l’altra, projectes singulars de vuit municipis, que en el cas de Mataró consisteix en l’adequació de l’accessibilitat del clos arqueològic Torre Llauder.

El finançament per aquestes actuacions  a través de fons europeus es troba sobre el 40%, i es preveu que part del finançament que corre a càrrec dels ajuntaments es pugui complementar amb una aportació de part de la Diputació de Barcelona, que pot arribar al 25% de la despesa del projecte.Tot per aconseguir que la zona sigui molt més atractiva per als seus visitants.

 • Objectiu: millorar l’accés al clos arqueològic i impulsar rutes turístiques relacionades
 • Atorgat per: FEDER
 • Pressupost total del projecte: 314.027,60 euros
 • Import subvencionat: 123.495,96 euros

Gavius

projecte gavius

Projecte conjunt amb l’Ajuntament de Gavà per poder connectar amb la ciutadania a través d’un assistent virtual i de mecanismes d’identificació segurs. L’objectiu de crear un assistent virtual és ajudar a tramitar ajuts socials des del mòbil. Aquesta IA comunica els ciutadans quins ajuts socials els pertoquen i automatitza el procés de sol·licitud i cobrament; neix de la voluntat de fer un pas endavant per millorar l'administració amb noves tecnologies i gestió de dades del Big Data. La iniciativa requereix d’una inversió de 5,3 milions d’euros, dels quals el fons europeu del programa UIA finançarà el 80% amb una ajuda de 4,2 milions.

De forma paral·lela, es dissenya també un assistent per als treballadors dels Serveis Socials i d’Atenció Ciutadana perquè puguin informar dels ajuts als quals es pot optar segons la casuística de cada persona i, alhora, procedir al pagament de manera automàtica.

 • Objectiu: facilitar la tramitació d’ajudes socials amb un assistent virtual
 • Atorgat per: FEDER (UIA)
 • Pressupost total del projecte: 971.706,15 euros
 • Import subvencionat: 777.364 euros

BluAct

bluact

BluAct és un projecte enfocat a la projecció i promoció internacional de Mataró. La ciutat participa com a soci en aquest projecte europeu, liderat per la ciutat grega de Pireu i emmarcat dins dels programes URBACT, basats en una xarxa de transferència entre diferents països europeus. En una primera fase, Mataró va rebre la visita d’experts europeus per avaluar el potencial de la ciutat a participar en la xarxa, i posteriorment es va assistir a la primera trobada transnacional amb els seleccionats.

En una segona fase, cada ciutat aplicarà el pla de treball acordat per als anys 2019-2020, basat en la promoció d’idees empresarials innovadores relacionades amb el mar i els recursos aquàtics a través d’un enfocament ambiental, social i econòmic. Enfortir el sector marítim per desenvolupar conceptes innovadors i crear llocs de treball.

 • Objectiu: potenciar el sector marítim amb innovació i crear nous llocs de treball
 • Atorgat per: Unió Europea
 • Pressupost total del projecte: 61.498 euros
 • Import subvencionat: 43.048,60

SocialNeet

socialneet

SocialNeet és una subvenció europea rebuda de l’European Economic Area que pretén dur a terme un projecte pensat en reinserir els joves sense ocupació i que actualment estan sense cursar estudis, d’aquí l’acrònim anglès NEET o coneguts aquí com a Ni-Nis.  L’objectiu del proijecte és trobar solucions empresarials socials innovadores i la recerca d’ocupació en empreses socials per a joves d’entre 18 i 20 anys i en especial per a persones de 25 a 29 anys que no estan estudiant.

L’ocupabilitat dels NEETS es vol trobar en cinc sectors principals: cultura i industria turística, assistència sanitària, agricultura, programari informàtic i de codi obert i fonts alternatives d’energia, la millora de la creació de xarxes i la creació de capacitats de l’economia social. Les accions del projecte contemplen activitats de sensibilitcació cap aquest col·lectiu, creació i funcionament d’un punt de trobada, cursos de formació, avaluació i mesura del capital social local, cursos dirigits a futurs mentors, tallers i seminaris per als emprenedors socials, plans d’empresa i servei d’assessorament, entre d’altres.

 • Objectiu: reinserció laboral de joves sense feina ni estudis
 • Atorgat per: l’European Economic Area
 • Pressupost total del projecte: 243.712,25 euros
 • Import subvencionat: 207.155,41 euros

Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?

Amb la col·laboració de

Generalitat de Catalunya
Logo Capgròs
 • Capgròs Comunicació, SL
 • C/ Sant Benet,16-18 08302 Mataró (Barcelona)
 • Telf:93 790 45 46
 • info@capgroscomunicacio.com
 • redaccio@capgros.com
 • publicitat@capgros.com

Associat a l’àrea digital

Amic mitjans d'informació i comunicació

Web auditada per OJD Interactive