Molts dolors i molèsties són deguts a la mala posició de trepitjar dels peus. Unes bones plantilles poden millorar-ho i alleujar molts d'aquests mals. És recomanable anar a un especialista podòleg o traumatòleg que ens faci un estudi de la petjada. Es tracta d'un procediment molt senzill pel qual s'analitza la col·locació i el moviment dels peus tan estant dempeus quiet com caminant i fins i tot corrents. A més a més, es prenen mesures de les plantes dels peus i juntament amb l'estudi es creen unes plantilles personalitzades tenint en compte els defectes que s'han de corregir o atenuar. En el cas dels adults, les plantilles estan més orientades a suplir aquests defectes naturals mentre que en nens i adolescents, és més fàcil que les plantilles arribin a corregir el problema.

És important portar a un podòleg als nens quan es detecta que pot haver-hi un problema en la petjada o simplement quan veiem que es cansen molt al caminar, els fan mal als peus o pateixen de dolors de cames, genolls i malucs. Existeixen plantilles per ús diari i d'altres especialitzades per esportistes professionals o que en fan un ús esportiu intensiu. Solen ser plantilles còmodes que s'adapten a les sabates actuals, alguns pacients necessiten uns dies per adaptar-se a caminar amb elles i d'altres noten una millora instantània. En tots els casos, després d'aquest breu període d'adaptació, s'ha de fer com a mínim una visita per comprovar que la plantilla s'ha adaptat bé al nostre cos i si la situació està millorant, especialment la posició del peu i la forma de caminar. És necessari portar un seguiment de forma periòdica per si cal anar adaptant la plantilla a les noves necessitats del pacient. En els estudis posteriors s'anirà analitzant si la petjada millora o no.