L’activitat quirúrgica el 2017 va créixer un 6,5%, respecte el 2016 i per tant, es van fer 22.220 operacions més, amb un total de 361.942 intervencions. Aquest fet, en part possible gràcies la pla de xoc de 57 MEUR per a la millora de les llistes d’espera que va impulsar el Departament de Salut, ha permès que el temps mitjà d’espera s’hagi reduït en 26 dies, dels 170 dies que de mitjana, que es donaven el 2016, als 144 actuals, i per tant, hagi disminuït un 15%. Les visites a especialistes també han millorat, i s’han incrementat un 5,9% respecte el 2016 i un 14,3% respecte el 2015, i per tant, el darrer any, els pacients que espera per a una consulta externa (421.841) es va reduir en un 20,7%, i el temps, s’ha escurçat en 38 dies.

També s’ha reduït, en 1.019, el nombre de pacients que esperen una intervenció: en concret, al desembre hi havia 163.809 pacients en llista d’espera mentre que un any abans n’hi havia 164.828. Segons el Departament de Salut, aquesta reducció encara té més valor si es té en compte que hi ha més pacients derivats amb indicació quirúrgica per l’increment d’activitat en consultes externes i proves diagnòstiques. 

Des de Salut s’assenyala que aquest increment d’activitat, al costat de la priorització dels procediments que més llista acumulen, ha anat millorant els resultats dels actuals pacients de manera que el 95,4% dels que esperen el desembre de 2017, estan dins el termini establert, i que en un any, s’ha reduït en més de la meitat, els pacients que estan fora de termini.

Així, algunes de les dades recollides pel departament assenyalen que tots els qui s’han de sotmetre a una intervenció cardíaca han d’esperar 90 dies o menys, i que més del 99% de les esperes per intervencions oncològiques, estan dins del termini. També estan dins el temps màxim de garantia, les operacions de cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc, en un 96% dels casos. De fet, l’operació de pròtesi de genoll és la que aconsegueix una millora més clara, amb un 82,5% dels pacients dins el termini, quan l’any passat era del 66%.