L’Hospital de Mataró assoleix la categoria ‘argent amb menció or’ per la seva lluita contra el tabaquisme. Millora, així, la puntuació obtinguda a l’anterior avaluació, ara fa tres anys. La Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum reconeix amb aquest distintiu les mesures implantades a cada centre per al control del tabaquisme, una addicció que representa la primera causa de mort evitable al nostre país.L’Hospital de Mataró és un dels sis centres catalans que han assolit la categoria argent amb menció or, d’un total de vuitanta-dos centres adscrits a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.

 La Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum avalua cada tres anys el compromís amb la prevenció i la deshabituació de l’hàbit tabàquic dels centres adscrits. El procediment segueix una metodologia avalada per l’ENSH-Global Network for Tobacco Free Hospitals, i considera diversos indicadors del compliment de les polítiques i intervencions de control del tabaquisme.La xarxa catalana està formada per vuitanta-dos centres, que es reparteixen en cinc categories. Cada nivell reflecteix el l’assoliment en el desenvolupament de les polítiques i l’esforç dels centres en la lluita contra el tabaquisme tant pel que fa als professionals com als pacients i usuaris.

El desembre de 1999 el Consorci es va adherir a la “Xarxa d’Hospitals sense Fum” des d’aleshores la comissió vetlla per la sensibilització i la implicació de tot el personal en les mesures antitabac (realització d’enquestes, suport al professional i al pacient ingressat, etc.). Es tracta d’una comissió formada per personal de diversos àmbits que es reuneix cinc cops l’any per avaluar la situació.