Els somiers articulats permeten ajustar els angles i l’elevació del llit per adaptar-lo a les nostres necessitats. És molt beneficiós per aquelles persones que pateixen mal d’esquena però també serveixen per altres tipus de malalties i dolors.

Aquests tipus de llits que es poden inclinar, milloren la circulació sanguínia i la inflamació de les cames gràcies a que la part inferior es pot elevar. En aquest sentit, ajuda a que les varius tinguin un aspecte més subtil i no facin tant mal. També està molt indicat per aquells pacients amb problemes de cor.

Les persones amb refluxos gàstrics milloren la seva qualitat del son i les molèsties produïdes per aquesta patologia. Així mateix, són molt recomanables per aquelles persones que han de passar un període llarg al llit perquè pot fer més còmode el seu dia a dia, ja sigui perquè necessita una inclinació determinada per llegir o menjar o perquè és dependent. D’aquesta manera, les cures i les tasques d’higiene a persones grans o dependents són més fàcils, ja que possibiliten un gran nombre de posicions i moviments sense que s’hagi de moure molt el cos.

Aquells que pateixen problemes respiratoris o ronquen molt durant la nit, ho poden millorar amb els llits articulats perquè es corregeix la postura del cos i es facilita una respiració més correcta.