La Cambra de la Propietat de Mataró i Maresme ha engegat un pla per ajudar a tots els propietaris a reformar i llogar els seus pisos buits, sense despeses inicials, amb un pla d’amortització que no suposi un cost extra i sense la preocupació de possibles impagaments.

Es tracta d’un projecte en el qual la Cambra s’ocupa de tota la burocràcia: des de l’obtenció del finançament, a través d’acords amb entitats financeres, fins al contacte i execució de les obres de reformes. L’objectiu? Tenir un habitatge en bones condicions per poder llogar-lo. Dins d’aquest pla també ofereixen els serveis per administrar la finca i compten amb assegurances que cobreixen una de les grans preocupacions dels llogaters, els impagaments.

“La Cambra de la Propietat ofereix un servei per reformar habitatges buits sense desemborsament inicial, gestionar-ne el lloguer i cobrir possibles impagaments”

Ara que els contractes de lloguer tornen a ser a cinc anys, i davant la situació d’un enorme parc d’habitatges buits a Mataró i a la comarca, és un bon moment per fer una inversió com aquesta, ja que no suposa cap despesa inicial per al propietari d’un immoble. Es fa la sol·licitud, ve un tècnic de lloguer i un d’obres, estudien el projecte, es sol·licita acollir-se a la línia de finançament i no es paga fins que l’immoble es troba ja en lloguer. Més facilitats, impossible.

Sense que suposi una despesa extra

El sistema, a més, permet als propietaris que aquesta inversió no suposi una despesa extra, ja que el cost de les obres es va retornant amb la quota de lloguer i sempre queda una part de benefici per al propietari en cada mensualitat.

Des de la Cambra apunten que la voluntat és poder reactivar els habitatges buits, espantant tot allò que genera dubtes als propietaris: el cost de les obres de rehabilitació, la cerca de professionals capacitats per fer-les, la gestió del dia a dia i la morositat. No s’han de preocupar de res, i és un servei obert a tothom en el territori.

iStock 1127257137