Els gasos del tub d’escapament s’originen amb la crema del combustible en el motor de combustió intern i estan compostos per monòxid de carboni i metà, elements que, a més d’afectar la salut seriosament, afavoreixen l’efecte hivernacle i contribueixen a l’escalfament global. 

Els gasos d’escapament comporten greus riscos per a la salut a llarg termini si són inhalats, ja que algunes vegades poden formar partícules d’ozó a nivell del terra formant boires fotoquímiques, la qual cosa redueix la visibilitat, i fins i tot provocar o agreujar malalties del sistema respiratori a l’entrar als nostres pulmons. Però, a més, al fer augmentar la temperatura del clima podrien generar més malalties transmeses per mosquits, com la malària. Queda clar, per tant, la importància d’intentar disminuir-los en la mesura del possible.

És possible reduir el volum de gasos d’escapament que emeten els vehicles, per això convé seguir una sèrie de pautes: Traieu del vehicle tot el que porteu i no sigui imprescindible, amb l’objectiu de reduir el pes.
Intenteu no deixar el vehicle en ralentí durant llargs períodes de temps. Eviteu fer acceleracions brusques i manteniu una velocitat moderada, d’aquesta forma, a més, consumireu menys combustible i gastareu menys els pneumàtics.

Opció de canviar-lo
Si el tub d’escapament està deteriorat o massa envellit convé substituir-lo, ja que podria emetre més fums del normal degut a l’acumulació de carbonilla al seu interior i fer malbé el vehicle.