El Ple ordinari del mes d’abril, celebrat telemàticament el divendres 24 d’abril, va aprovar per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al conveni entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE. En el cas de Mataró, la Fundació TecnoCampus ofereix el servei PAE des del març del 2018 amb un servei integral a la persona emprenedora que s’inicia amb la validació de la seva idea de negoci i finalitza amb la realització dels tràmits de constitució de l’empresa.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor són oficines que pertanyen a organismes públics i privats, així com punts virtuals d’informació i tramitació telemàtica de sol·licituds, en les quals es facilita la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

En el cas de Mataró, la Fundació TecnoCampus, des del març del 2018, està prestant el servei de Punt d’Atenció a l’Emprenedor oferint un servei integral a la persona emprenedora que inicia amb la validació de la seva idea de negoci i finalitza amb la realització dels tràmits de constitució de l’empresa, tot des d’un mateix espai.