Una otitis és una inflamació de l’oïda. Ho poden patir tant gossos com gats, i és un problema relativament freqüent dels nostres animals de companyia. Pot anar acompanyat d’una infecció que pot ser fúngica o bacteriana, o d’una infestació per paràsits. Inclús, pot ser causat per la presència de cossos estranys, com poden ser les petites espigues que produeixen algunes plantes. Existeixen otitis externes, mitges o internes, en funció de la part de l’oïda que afecten.

Els símptomes més freqüents que ens poden fer pensar que un animal pateix una otitis és que observem que sacseja amb freqüència el cap o que es vol gratar insistentment la orella. També podem observar secreció negra o purulenta a les oïdes, i vermellor de l’interior de l’oïda. És freqüent que les otitis es presentin de manera recurrent, amb episodis d’otitis que es curen amb el tractament però que invariablement reapareixen un temps després. Això sol ser degut a que existeix alguna causa predisponent a l’aparició d’aquestes otitis. Les causes predisponents més habituals són la conformació anatòmica del canal auditiu, les al·lèrgies (alimentàries o ambientals), i algunes malalties hormonals.

El tractament de les otitis es realitza aplicant productes tòpics al canal auditiu (netejadors, antibiòtics, antifúngics, etc. segons el cas), i diagnosticant i tractant les causes predisponents que hem comentat abans. Hem de tenir en compte que una otitis és una malaltia bastant freqüent a la que sovint no es dóna prou importància, i es deixa sense tractar o amb tractaments curts i inconstants que perpetuen el problema. Els animals amb otitis estan incòmodes i tenen picor i dolor, la qual cosa pot traduir-se en apatia o inclús en irritabilitat, o agressivitat. Per proporcionar una qualitat de vida òptima als nostres animals, cal que tractem i controlem aquesta font de malestar i dolor si apareix.