El hàmster és una bona mascota per aquelles persones que desitgen tenir i cuidar un animal però no tenen molt d’espai o temps per fer-ho. Del tipus que hi ha, el Siri és el més sociable i tranquil. Tot i que són animals que no requereixen moltes cures ni generen problemes, cal tenir alguns fets en compte. 

Com són rosegadors, tenen hàbits nocturns. És normal que dormin o estiguin tranquils durant el dia i que tinguin molta activitat durant la nit, és habitual que corrin a la roda de la gàbia a altes hores de la matinada i poden generar un petit soroll. En ser d’estructura fràgil, és necessari ensenyar als nens que han de ser molt curosos si els agafen, l’ideal és no manipular-los gaire per evitar lesions i estrès que poden posar fi a la vida del hàmster. És important netejar la gàbia com a mínim una vegada a la setmana i canviar cada dia l’aigua per evitar possibles infeccions i males olors, per això és aconsellable posar encenalls de fusta al fons de la gàbia o terrari perquè absorbeixi l’orina i excrements. No s’ha de sobrealimentar-lo, poden menjar productes específics per ells que es vénen a botigues d’animals i també fruita i verdura fresca, una gran font saludable i amb aigua. 

Per assegurar-nos que el nostre hàmster és feliç cal que tingui els elements necessaris: recipients pel menjar i l’aigua, joguines per rosegar les dents i desgastar-les, una roda per fer exercici i escales per poder enfilar-se.