El mes de maig comença la preinscripció als centres educatius per a les persones que volen cursar Formació Professional (FP) fent Cicles Formatius de Grau Mig (CFGM) i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).

En aquest país, la (FP), des de sempre, ha estat el germà petit i pobre de l’educació post-obligatòria. I ho és perquè el sistema educatiu està dissenyat per premiar només aquelles persones que volen acabar estudiant a la Universitat. Només un exemple: tots els alumnes que estudien Batxillerat, a la majoria d’instituts només els avaluen d’acord amb els criteris que permeten superar les proves d’accés a la Universitat, sense tenir en compte que hi ha més alternatives per seguir estudiant, com la FP.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, hi ha aproximadament 95.000 estudiants de Batxillerat, quasi 140.000 de FP i més de 150.000 d’Ensenyaments de Règim Especial (arts plàstiques, música, dansa, esport,...). Cada any creix més el nombre de persones que decideixen optar primer per la FP. I cada vegada més, les empreses valoren i busquen a persones que hagin cursat la FP.

És per això que des de fa un temps surten habitualment articles als mitjans de comunicació sobre la FP. Un d’aquests articles es feia dues preguntes:

  • Com pot ser que amb un atur juvenil del 28,8% hi hagi empreses desesperades per contractar joves?
  • Com explicar-se que escoles que imparteixen FP amb un treball garantit en obtenir la titulació no omplin les aules?

És cert que moltes empreses busquen persones que tinguin estudis d’FP i no les troben. També és cert que moltes empreses volen contractar als alumnes FP inclús abans de que hagin acabat els estudis. Però aquesta situació no es dona a tots els estudis de FP. Sobretot van molt buscades les persones que estan estudiant cicles formatius de les famílies professionals: química, electricitat i electrònica, instal·lació i manteniment, mecànica, informàtica i comunicacions. És a dir, totes aquelles professions molt vinculades amb la indústria o a les empreses de serveis a la indústria. I a la indústria les persones tenen més contractes indefinits i  millor remunerats, segons l’Estudi d’inserció laboral dels ensenyament professionals.

A Catalunya hi ha una modalitat de FP que està creixent cada any i que és la que té millors índexs d’ocupabilitat: la FP DUAL. La FP DUAL és aquella formació professional que es realitza en alternança entre el centre educatiu i l’empresa, i que a més a més està retribuïda, doncs cada alumne té un contracte de treball d’un mínim d’un any en una empresa. Aquesta modalitat d’FP està molt estesa al País Basc i també a Alemanya des de fa molts anys.

Així que durant el mes de maig, tant si sou pares, mares, avis i àvies, com nois i noies, valoreu que la FP és una opció amb molt de futur. Si no ho teniu clar, pregunteu! Als centres educatius i als ajuntaments hi ha serveis d’orientació. I a les xarxes socials podeu trobar moltes experiències de persones que ja ho han fet buscant #FPCAT!