El Ple municipal va aprovar la setmana passada una proposta de resolució presentada per ERC que esdevé un tret de sortida per a revisar el Pla General d'Ordenació de Mataró (PGO). El document, al qual s'ha introduït una esmena de PSC i En Comú Podem (partits del govern) vol sentar les bases per crear un grup de treball per consensuar les línies estratègiques que regiran la revisió del document. El Pla General regula tot el planejament urbanístic de Mataró, i cal adaptar-lo a l'actualitat ja que el vigent data de 1996.

Tal i com destaca el text, des de la seva aprovació ara fa 23 anys s'han introduït al voltant d'un centenar de modificacions al PGO. Durant aquest temps també s'han aprovat planejaments d'abast supramunicipal com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), el Pla Director Urbanístic de la Reserva de Sòl per a l’establiment de la Línia Orbital Ferroviària o el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC) 2005 i 2014. La qüestió és que es considera que el PGO actual ja no és suficient de cara a donar cobertura a les necessitats de l'urbanisme a Mataró, entès com a generador d'un model de ciutat i els seus espais de relacions socials.

El PGO s'haurà d'adaptar a reptes com ara convertir Mataró en una veritable capital de comarca, amb equipaments que vagin més enllà de l’ambit local i constitueixin serveis de caràcter supramunicipal. Així ho destaca el text aprovat al Ple, que també menciona els reptes ambientals i de sostenibilitat i els generats pel canvi climàtic (adaptació de vivendes i equipaments, problemes de salut, riscos naturals, eficiència en l´ús i gestió dels recursos hídrics ..). El pla també ha de preveure la llutia contra les desigualtats que es viuen entre barris de Mataró, el fre a la degradació del sol, la preparació de la ciutat vers l'envelliment progressiu de la població, el nou enfoc necessari per a la mobilitat, les estratègies de desenvolupament industrial i universitari o els reptes que planteja el model 'smart city'. 

 

El consistori enten que "per afrontar amb més possibilitats d’èxit aquests reptes, cal crear les eines de planejament necessàries per definir i establir, des del punt de vista urbanístic,  l’imprescindible marc general".