La convocatòria 2019 per a la rehabilitació d’edificis, oberta a tota la ciutat, ha rebut 83 sol·licituds amb un pressupost valor d’obres de 2.718.828 €, mentre que la convocatòria del 2018, destinada als barris de Rocafonda, El Palau-l’Escorxador i Cerdanyola, va rebre 27.Aquestes dades a l’alça també es traslladen a les xifres de la convocatòria de la Generalitat de Catalunya, complementàries a les municipals, que enguany ha rebut 42 sol·licituds mentre que l’any 2018 van ser 20 i 11, el 2017.

La dotació màxima que l’Ajuntament destinarà aquest 2019 és de 600.000€ , amb un pressupost inicial de 200.000 € per al barri de Cerdanyola, 200.000 € per a Rocafonda i El Palau- l’Escorxador i 200.000 € per a la resta de la ciutat. En termes generals, la subvenció és del 40 % del cost protegit amb un topall de 30.000 € per edifici o 2.000 € per habitatge. El topall s’estableix en 40.000 € per edifici o 3.000 € per habitatge, per actuacions de reparació d’estructura mentre que les actuacions amb utilització de materials amb certificació de baixa petjada ecològica poden incrementar la subvenció fins a un 5 %. Els edificis han de ser de més de 20 anys d’antiguitat en el moment de sol·licitud de l’ajut.

Els avançaments reintegrables, microcrèdits de fins a 2.000 € per a dotar de solvència econòmica a unitats familiars amb situació de vulnerabilitat que no poden fer front a la seva contribució a les obres de rehabilitació de la seva comunitat, resten oberts fins al 13 de desembre.