L’Ajuntament ha posat en marxa els avançaments reintegrables per aquelles unitats familiars que tinguin dificultats a fer front a les derrames de les rehabilitacions dels edificis en els quals resideixen. Aquests avançaments són d’un màxim de 2.000 € per habitatge, sense interessos. La mesura s'aplica des de l'any 2017 amb l'objectiu d'ajudar les famílies que volen contribuir a la rehabilitació del seu edifici però no poden fer-ho perquè es troben en situació de vulnerabilitat. 

S’ofereixen microcrèdits de fins a 2.000 €, sense  altres despeses associades, adreçats a finançar obres de rehabilitació i manteniment de les edificacions, així com d’adequació en matèria d'accessibilitat o de millora de l’eficiència energètica. Segons el consistori, tot i que es tracta d’un instrument que s’adreça a casos molt concrets i poc nombrosos, el programa ha demostrat l’impacte decisiu per a l’impuls d’obres necessàries. En les altres dues edicions, s’han avançat 8.160,65 € a 5  unitats familiars que ha possibilitat desencallar obres de rehabilitacions necessàries en 5 comunitats amb problemes detectats per les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) o amb problemes d’accessibilitat.