La idea de crear una estació de tren amb entrada des de Miquel Biada i des de la Ronda Barceló, pels seus extrems, no és capriciosa. Es tracta d’articular el nou eix de la ciutat que vol que sigui l’esmentada ronda. Un bulevard que connecti el mar amb la muntanya. Per fer-ho, però, cal desenvolupar urbanísticament el sector, mig abandonat des de fa anys i aturat pels processos judicials de l’illa de Can Fàbregas. La ronda estarà presidida per una torre de 24 plantes que ja té llicència i que, amb la solució proposada del pas subterrani permeable en la proposta de nova estació, podria començar a fer-se molt aviat.

L’impuls del sector comença amb la Torre Barceló, de 24 plantes i ja amb llicència, i ha de seguir amb un sector que se separarà de Can Fàbregas per poder-se desenvolupar ja

Sobre la Ronda Barceló, regidora Núria Moreno explica que l’interès del govern és poder “impulsar aquest sector sense estar a expenses del que passi a Can Fàbregas”. Per això, la proposta actual és la de presentar una subdivisió poligonal que trenqui la connexió de l’espai amb Can Fàbregas “a efectes de poder treballar i donar les llicències per desenvolupar aquest sector”. Els estudis econòmics consideren viable aquesta proposta i els propietaris són els primers interessats en poder treballar-hi. “La Ronda Barceló ha de rebre la nova centralitat de la ciutat, transformada en un bulevard arbrat, més voreres i una nova estació”, relaten. Ara mateix la Ronda forma part del sector aturat judicialment on ha d'anar el Corte Inglés, i fent una subdivisió discontínua es podria començar a urbanitzar sense esperar al desenllaç de l'altra part.

Iveco-Pegaso: unir coneixement i ciutat

El Front Marítim i el TecnoCampus han de ser els nous motors d’una ciutat colpejada primer per la crisi del tèxtil i després per la del totxo. Per això, a nivell urbanístic corre pressa poder establir connexions entre el parc tecnològic i la ciutat, actualment separats pels solars morts com el d’Iveco-Pegaso. “És una prioritat impulsar el sector i que hi hagi una connexió entre TecnoCampus, Rengle, Iveco-Pegaso i arribar fins a l’estació i el centre de la ciutat”, assegura Moreno.

En aquest espai àrid que hi ha actualment entre el parc i la ‘civilització’ està plantejat que els promotors puguin desenvolupar habitatges i sector terciari. La zona està dividida en tres parts. La més propera al TecnoCampus té el planejament aprovat i ja s’han donat llicències, on hi anirà una altra torre tot i que no tant alta com la de la ronda.El segon sector està en projecte de reparcel·lació i les finques resultants seran les que es podran tirar endavant. Per últim, queda un tram de carrers laterals pendent de desenvolupar. Es tracta d’un desenvolupament que va a càrrec dels promotors privats, que en tot cas tenen interès en poder tirar-ho endavant.

qui ho paga
Terrenys d'Adif per valor de 8,5 milions d'euros.