Una conferència del popular meteoròleg Francesc Mauri va acompanyar dilluns passat a la Pompeu Fabra la presentació del nou Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Es tracta de l’eina amb la qual s’ha dotat l’Ajuntament de Mataró per prndre mesures per mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar la ciutat a les noves condicions mediambientals. Es preveuen més d’un centenar d’accions i 11,5 milions d’euros d’inversió repartits en diferents àrees.

“El canvi climàtic: què hi podem fer nosaltres” va ser el títol de la conferència de Mauri, home del temps de TV3 i Catalunya Ràdio, que va alertar als assistents que Mataró, com la resta de ciutats del país, està en perill a causa dels canvis que, fruit de l’acció humana, està experimentant el clima mundial. Un perill del qual el consistori n’és conscient des de fa anys, amb accions que es remunten a fa més de dues dècades (la ciutat té un consell municipal de Medi Ambient des de 1993 i el 2009 va aprovar l’Agenda 21 de lluita contra el canvi climàtic).

mauri

De cara a fer front a la situació, però, ha aprovat aquest nou PAESC, vigent fins al 2030. Respecte al de 2009, hi ha una diferència principal. El pla de fa 8 anys preveia principalment accions de mitigació del canvi climàtic, però un 30% del centenar que inclou l’actual estan dedicades a l’adaptació de la ciutat al mateix. És a dir, que els efectes del canvi climàtic es donen per irreversibles i per tant és obligatori per a la ciutat adaptar-s’hi. Augment de temperatura i onades de calor, més sequeres, problemes de disponibilitat d’aigua, afectació al paisatge i a la biodiversitat, pluges torrencials, pujada del nivell del mar són alguns d’aquests efectes contra els que cal lluitar ja que són impossibles d’evitar.

Les mesures previstes

Entre les mesures previstes hi ha l’elaboració d’un Pla estratègic del sòl no urbanitzable en la clau agrícola, el foment de la gestió forestal en finques privades, la implantació del Pla Director de l’Aigua de Mataró en els nous escenaris del canvi climàtic, el desenvolupament del projecte de l’Anella verda, la conservació i gestió de l’alguer de Mataró, la millora de les condicions ambientals dels equipaments municipals amb usuaris sensibles a les condicions atmosfèriques.

Tot i així també es posa l’accent en intentar mitigar els efectes, amb apostes com el canvi de làmpades de vapor de mercuri de l’enllumenat públic per làmpades de vapor de sodi o LEDS, la instal•lació de telegestió en determinats equipaments, la realització d’auditories energètiques en llars vulnerables, la renovació de la flota municipal per vehicles elèctrics, la instal•lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics, o l’extensió del Tub verd.