Mataró és un dels 54 municipis i comarques on hi ha centres o presència de joves emigrats sols que han contractat dinamitzadors cívics. Aquestes contractacions s'han fet amb una subvenció del Govern. La funció d’aquesta nova figura és fer d’enllaç entre els centres i el seu entorn, perquè l'acollida i la inclusió d’aquests nois sigui la millor possible. Mataró no té un centre de Menors Estrangers No Acompanyats (Mena), però sí que la ciutat rep grups d'aquests tipus de joves on hi fan activitats i tenen temps d'oci

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, ha apuntat que la funció d'aquests professionals és que coordinin i agilitzin les relacions del centre amb l'ajuntament i les entitats veïnals, comercials, esportives i culturals del municipi. També s'ocupen de captar veïns perquè facin de menors dels nois i ajudin a lluitar contra els rumors.

Dinamitzadors contractats per Ajuntaments i Consells Comarcals

Els dinamitzadors han estat contractats per ajuntaments i consells comarcals, però han estat finançats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tenen diferents perfils professionals de l’àmbit social i educatiu i han estat seleccionats entre persones demandants de feina pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

A Catalunya funcionen actualment un total de 352 centres que acullen uns 4.300 menors estrangers no acompanyats, ja sigui en pisos on viuen tres o quatre joves, centres amb entre 10 i 20 places i altres més grans que es van haver d'obrir urgentment fa dos anys davant l'arribada massiva d'aquests menors, la majoria procedents del Marroc i altres punts d'Àfrica.