La població de nacionalitat estrangera arriba a un total de 20.970 habitants a Mataró i representa el 16,35% de la població de la ciutat. Així ho reflecteixen les dades d'empadronament a 1 de gener de 2019, facilitades per l'Ajuntament. Es tracta d'un creixement destacat respecte a fa un any, ja que ha augmentat en 1.121 habitants (0,61%). Marroc, amb 522 nou habitants, Senegal, amb 60, i Argentina, amb 40, van ser les tres nacionalitats que més van créixer. En els darrers cinc anys, la ciutat registra un saldo migratori positiu de 2.583 habitants.

Cerdanyola, amb 7.515 residents de nacionalitat estrangera, i Rocafonda, amb 4.003, són els dos barris de la ciutat amb més immigrants, tot i que són Rocafonda i el Palau els que compten amb percentatges més elevats respecte al total, amb un 34,88 i 30,79% respectivament, aproximadament el doble que la mitjana de la ciutat. Segons les darreres dades, el percentatge de naixements de mare de nacionalitat estrangera a la ciutat és del 24,3 %.