Endesa ha finalitzat recentment les obres per retirar la línia elèctrica aèria de mitjana tensió que transitava per les Cinc Sènies, espai agrari periurbà i protegit de Mataró.  Aquest desmantellament ha comportat l’eliminació de fins a vuit torres metàl·liques, dos suports de formigó i gairebé 900 metres de cablejat d’alumini, la qual cosa ha reduït l’impacte visual de la infraestructura. D'aquesta manera també s'ajuda a conservar una zona de cultius històrica considerada com a sòl no urbanitzable.

NdP04552 (Desmuntatge línia Mataró) 3   

Aquesta operació s’ha pogut portar a terme un cop s’ha reconfigurat la resta de la xarxa del municipi per tal de poder d’absorbir la càrrega i els clients que portava la infraestructura desmantellada. A més, en diversos punts s’han realitzat les obres amb una brigada especial, que amb l’ajuda d’un camió cistella, ha executat els treballs en tensió per tal de garantir la continuïtat del subministrament elèctric als clients que depenien d’aquesta infraestructura. Els treballs han suposat una inversió de 32.500 euros, aportats íntegrament per Endesa.

NdP04552 (Desmuntatge línia Mataró) 1