Durant el 2019, des del Maresme es van fer 75.715 trucades al telèfon d’emergències 112, un 8,6% més que l’any 2018 (69.701 trucades). Segons informen des de CAT112, el Telèfon d’emergències 112 de Catalunya, la majoria d’aquestes trucades van ser per motius de seguretat, un total de 27.196 (35,9%) davant les 22.992 del 2018.

En segon lloc, per demanar assistència sanitària 26.802 (35,4%) davant 25.174 el 2018; i un total de 9.874 per motius de trànsit (13%) davant les 9.861 del 2018. Finalment, per incendis 2.769  trucades (3,7%) davant 2.462 trucades al 2018. Un 38,3% de les trucades des del Maresme al 112 l’any 2019 es van fer des de Mataró (29.044 trucades davant les 26.313 del 2018).