El dol és un dels processos més difícils que ha d'afrontar tot ésser humà davant la pèrdua d'un familiar. Quelcom que a hospitals com el de Mataró tenen present, de cara a poder oferir un acompanyament a les persones qeu viuen aquest tràngol. Des de fa 10 anys el Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades ha atès 2.500 persones del CSdM gràcies a la col·laboració amb la Fundació Hospital i l’Obra Social “la Caixa”. En total són 1.080 pacients i prop de 1.500 familiars. Ara, el programa es prepara per créixer amb la incorporació de més professionals.

El Programa per a l’atenció integral a persones amb malalties avançades té l’objectiu de millorar la qualitat de vida de pacients i familiars tot afavorint la bona relació i comunicació entre pacient i familiars, preservant el sentit de dignitat de la persona, afavorint el comiat i tancament del cicle vital, atenent el sofriment vital i espiritual, i ajudant a la presa de decisions difícils i conflictes ètics. L’equip d’atenció psicosocial en malaltia avançada (EAPS) són psicòlegs que s’integren en diversos equips del CSdM: el Centre Sociosanitari Hospital Sant Jaume de Mataró, la unitat de cures pal·liatives de l’Hospital de Mataró i el PADES CSdM. Els professionals sanitaris són els que valoren la necessitat i realitzen la derivació per rebre atenció psicològica, que consisteix en un acompanyament durant el procés de malaltia, tant del pacient com dels seus familiars, i posteriorment s’ofereix suport en el dol.

El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), la Fundació Hospital i l’Obra Social “la Caixa” treballen conjuntament per oferir una atenció integral a pacients i familiars de la comarca del Maresme que viuen un procés de final de vida, tot oferint els serveis de suport psicològic, emocional, social, espiritual i de dol. Segons un informe realitzat pel mateix equip del Programa, l’atenció psicosocial millora en un 90% els símptomes psicològics que perjudiquen l’estat anímic dels pacients, com l’angoixa, la depressió, la desmoralització o la pèrdua de sentit. Les persones ateses asseguren haver resolt dificultats de comunicació, de relació amb la família i l’entorn gràcies a aquest programa.

L’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS) que treballa a la comarca del Maresme, fins ara format per quatre psicòlegs, ha crescut a partir del gener amb la incorporació d’un cinquè professional per ampliar l’atenció individual i grupal durant el procés de dol, així com realitzar un projecte d’assessorament i sensibilització al dol a la comarca del Maresme. L’equip també compta amb el suport d’un grup de voluntaris, anomenats “llavors de vida” que fan serveis d’acompanyament al domicili a través de l’equip PADES del CSdM.