L'Ajuntament de Mataró es troba tramitant les modificacions necessàries per substituir el CAP de Cirera Molins amb un edifici nou al costat de l'actual i per ampliar el CAP de Rocafonda. Dues operacions a requeriment del Servei Català de la Salut i que forma part de la planificació de la Generalitat de Catalunya. Ambdós casos tiren endavant després que els passos a seguir fossin aprovats on pertoca respectivament.

D’una banda, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 6 de maig la modificació puntual del Pla especial d’equipaments Mataró-Nord per ampliar el sostre edificable del CAP Rocafonda-Palau en 543 m², de manera que es cobririen les demandes del SCS (aconseguir un sostre total de 1.500 m²), i l’equipament tindria fins i tot la possibilitat de créixer més.

D’altra banda, el Ple municipal va aprovar provisionalment el passat 8 de maig les modificacions puntuals del Pla de millora urbana i del Pla especial d’equipaments Mataró-Nord per la implantació del nou CAP Cirera-Molins. El SCS ha desestimat adequar i ampliar l’edifici actual en considerar que arrossegaria mancances funcionals, i opta per construir un nou equipament just al costat, a la cantonada de la carretera de Cirera amb la ronda de Frederic Mistral.

El nou edifici tindrà un sostre edificable de 1.700 m² aproximadament, amb planta baixa i un màxim de dues plantes superiors, integrat a la topografia del terreny. Quedarà separat 15,5 m respecte a la ronda i un mínim de 10 m de l’actual CAP, generant un nou espai públic davant per facilitar tant l’accés a l’equipament sanitari com al futur parc que el planejament del sector preveu entre la carretera de Cirera, la ronda Frederic Mistral i l’Escola Marta Mata. La construcció del nou CAP obligarà a traslladar les Pistes de petanca Cirera, que està previst reubicar entre les rondes de Sant Oleguer i de Frederic Mistral.