A partir del 24 d’octubre, el 061 CatSalutRespon substitueix el servei Consorci 24hores, que proporcionava atenció via telefònica a alguns pacients del Consorci. D’aquesta forma és el Servei Català de la Salut qui gestiona, de forma integrada, l’atenció continuada domiciliària. L’atenció que fins ara ofereix el Consorci24hores als pacients oncològics i crònics complexos no es veurà interrompuda pel canvi. A més, aquest és un servei d’accés universal: hi podran accedir tots els ciutadans dels municipis del Maresme central, siguin o no siguin usuaris del Consorci.

Més fàcil per al ciutadà. El ciutadà que truca al 061 serà atès per un professional sanitari que que li farà una visita telefònica perquè pot accedir a la seva història clínica i veure la medicació que pren. Segons el que valori durant la visita telefònica, el professional del 061 li donarà un consell de salut, enviarà un metge al domicili de la persona o una ambulància del SEM, depenent de la gravetat del cas.

Aquest servei funciona les 24 hores tots els dies de l’any. Per tant, cobreix la franja horària en què els centres d’atenció primària estan tancats. El 061 CatSalut Respon està format per un equip de més de 200 professionals entre metges, infermers i tècnics.