L’evidència científica indica que durant la preparació i administració de medicació les interrupcions són la causa principal dels errors. Normalment aquestes interrupcions són dubtes del personal, un sèrum que s’acaba o un familiar que pregunta per un pacient, entre altres.

En aquest sentit, a l’Hospital de Mataró es va observar que un infermer o infermera podia ser interromput fins a 39 vegades durant les dues rondes de medicació del matí i que entre el 75 i el 80% d’aquestes interrupcions eren evitables.

Per aquest motiu, el juliol de l’any passat, es va iniciar una prova pilot a dues unitats d’hospitalització d’aquest centre. Unes proves que han consistit amb que l’infermer o la infermera encarregat de preparar i administrar la medicació s’ha posat una armilla distintiva per evitar les interrupcions i així disminuir els possibles errors de medicació evitables. El distintiu és una armilla vermella amb la imatge d’un senyal stop a l’esquena i amb el text “ara no el puc atendre, estic preparant medicació”.

Els resultats de la prova pilot han estat molt positius: 
• Hi ha hagut una disminució significativa de les interrupcions, d’un 51% en una de les unitats (de 2.669 interrupcions en dues setmanes a 1.305) i d’un 34,7% en l’altre (de 2.082 a 1.358).
• S’han reduït el temps de les rondes de medicació, fins a un màxim de 39 minuts. 
• Es garanteix més concentració durant el procés de medicació.

Aquests resultats demostren que l’armilla és un dispositiu útil per disminuir les interrupcions, reduir els errors de medicació i augmentar la seguretat del pacient. Gràcies als resultats d’aquest estudi, s’ha decidit implantar aquesta mesura a totes les unitats d’hospitalització de l’Hospital de Mataró. 

 Aquest projecte ha estat promogut per la Direcció d’Infermeria i liderat per Irene Rivas i M. Dolores Palomar, infermeres de la Unitat d’Hospitalització. La seva posada en funcionament ha estat possible gràcies a la col·laboració de la resta dels professionals assistencials, al treball pedagògic fet amb els usuaris –amb explicacions, díptics i cartells- la reorganització de les activitats assistencials i l’ordenació de la comunicació telefònica amb la resta de serveis.