El proper 21 de desembre es votarà a les eleccions catalanes en un dia laborable, fet poc habitual. Per això, des d’Advisoria han explicat quins permisos i drets tenen els treballadors per exercir el seu vot. Segons explica Valentí Sánchez, les empreses “han de concedir un permís no recuperable i retribuït de com a màxim quatre hores” dins de la jornada laboral. Si la jornada coincideix només dues hores amb l’horari dels col·legis electorals no cal permís. Si la coincidència és de quatre hores o més, s’ha de “concedir el permís general de quatre hores”.

També afegeixen que la durada del permís ha de ser proporcional a la jornada dels treballadors a temps parcial, que el moment d’utilització de les hores concedides és “potestat de l’empresari” i que les empreses tenen “dret a sol·licitar el justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent”.