La candidatura del PSC, encapçalada per David Bote, és una de les 10 que es presenta a la capital del Maresme per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els hem demanat que ens resumeixin el seu programa electoral en un decàleg de propostes més detacades per a la ciutat. Aquesta és la seva elecció. 

1. UNA ECONOMIA EN MARXA.

Que creï més llocs de treball. Amb els polígons industrials moderns i ben connectats. Més comerç  als barris, al centre renovat i amb un Mataró Parc ampliat en la seva justa mida. Mataró capital de l’economia social, amb un nou viver d’empreses d’economia social a la nau de vapor Gordils i un centre de convencions al Port de Mataró.

 2. AMB UN DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I EQUILIBRAT.

Amb un pla general d’ordenació urbana revisat i adequat a l’actualitat econòmica, mediambiental  i territorial i amb plans integral d’acció als barris. Amb una anella verda com a circumval·lació verda de la ciutat.

 3. INNOVACIÓ I EDUCACIÓ.

Més Tecnocampus, amb el nou districte del coneixement,  amb una residencia universitària,  Mataró ciutat educadora amb tot el cicle educatiu, des de l’escola bressol, fins la universitat, passant per la formació professional, d’adults i en temps de lleure.

 4. MÉS SEGURETAT CIUTADANA.

20 nous policies locals, cobrint les vacants de la plantilla i amb  càmeres de seguretat.

 5. MILLOR NETEJA I MÉS CIVISME.

Més neteja als barris, al centre, als polígons industrials i a les urbanitzacions, amb recollida de trastos a domicili i recollida porta a porta per la brossa comercial. 

 6. TRANSPORT. APARCAMENTS I CONNEXIONS.

Més de 1.000 noves places d’aparcament públic. Remodelació de  l’estació del tren. Canvi de zona tarifaria i connexió ferroviària amb l’aeroport.

 7. MILLOR ESPAI PÚBLIC.

Més manteniment sobre les vies públiques: voreres i asfaltats i 1.500 nous arbres. Eliminant barreres i amb escales mecàniques.

 8. MÉS HABITATGE ASSEQUIBLE.

Ajuts per la reforma d’habitatges. Amb recursos per l’ampliació del parc d’habitatge públic. Cessió de solars a cooperatives avantatges fiscals i crèdits per a joves llogaters

 9. NOUS EQUIPAMENTS PÚBLICS PER LA CULTURA I L’ESPORT.

Nova biblioteca a Cirera Molins. Nova piscina pública als entorns de Sant Simó.

 10. CIUTAT CUIDADORA.

Més recursos per la dependència i l’atenció domiciliaria: amb el serveis de càtering i bugaderia. Nou casal per la gent gran al barri de l’Havana. Amb el nou centre d’atenció primària de Cirera Molins i l’ampliació del centre d’atenció primària de  Rocafonda i millor atenció de les urgències.