La candidatura de Vox, encapçalada per Mònica Lora, és una de les 10 que es presenta a la capital del Maresme per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els hem demanat que ens resumeixin el seu programa electoral en un decàleg de propostes més detacades per a la ciutat. Aquesta és la seva elecció. 

1- Baixada de l'IBI, impost de circulació i activitats econòmiques

Reduir un 25% l'IBI amb una reducció addicional per a famílies amb 2 fills i exempció per a famílies nombroses o amb algun membre amb discapacitat. Suprimir l'impost de Plusvàlua municipal (IIVTNU). Bonificar l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).

2- Més ordre, seguretat i civisme

Incrementar el pressupost per a seguretat i ordre públic: més policia amb més i millors recursos. Reforçarem la seguretat en l'entorn escolar, en el transport i els establiments públics, barri a barri.

3- Controlar la immigració il·legal i el radicalisme islàmic

Col·laboració amb el Cos Nacional de Policia per a donar compliment íntegre a la Llei d'Estrangeria. Evitarem la sobreocupació d'habitatges (pisos pastera). Aplicarem les mesures oportunes per a garantir que els ciutadans no es vegin afectats per problemes de convivència, màfies, empadronaments il·legals, saturació de serveis públics etc.

4- Més ajudes a les famílies i habitatge social

Ampli paquet d'ajudes a les famílies amb especial atenció a les famílies amb dificultats, a les famílies nombroses i als nostres grans, amb incentius a la natalitat. Entre elles: Creació de xecs servei que subvencionin les necessitats familiars (llibres, transport, menjadors, habitatge, etc.).

5- Més assistència social a la gent de casa

Incrementar el pressupost per a dependència i implementant una xarxa òptima d'assistència als nostres grans que viuen sols.

6- L'espai públic és de tots. Frenar el fanatisme malaltís dels llaços grocs.

Traurem els llaços grocs de la via pública i edificis municipals.

7- Més neteja i millors carrers

Incrementar el pressupost per a neteja dels carrers, recollida d'escombraries i reciclatge, il·luminació de les vies públiques, pavimentat i manteniment dels nostres carrers.

8- Reducció dràstica de la despesa pública de caràcter polític

Reducció dels alts càrrecs, representants i assessors de l'ajuntament, potenciant als empleats públics. Pla de racionalització municipal.

9- Suprimir totes les subvencions de caràcter ideològic

Reduirem la despesa pública corrent a un nivell òptim eliminant aquest tipus de subvencions i transferències.

10- Defensa de l'espanyol i els nostres símbols

Garantirem el dret a ser educat en castellà. Màxima protecció jurídica i material als símbols de tots.