La candidatura d'En Comú Podem Mataró, encapçalada per Sergi Morales, és una de les 10 que es presenta a la capital del Maresme per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els hem demanat que ens resumeixin el seu programa electoral en un decàleg de propostes més detacades per a la ciutat. Aquesta és la seva elecció. 

1. Promourem més habitatges socials

Farem que les promocions privades de nova construcció i rehabilitació destinin el 30% dels seus pisos a habitatge assequible i incrementarem el pressupost per l’adquisició i promoció d’habitatge de lloguer social.

2. Crearem el nou servei Mataró Activa

Aquest nou servei integrarà els serveis d’orientació i suport en la recerca de feina; formació professionalitzadora; l’ajuda a la creació d’empreses; el suport a les persones autònomes i a les activitats de promoció de ciutat.

3. Comercialitzadora municipal d’energia

Crearem una comercialitzadora municipal d’energia d’origen renovable per oferir un servei de qualitat a un preu just i un servei d’assessorament i acompanyament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica.

4. Crearem la regidoria de feminismes i LGTBI+

Una regidoria per impulsar i coordinar les polítiques d’igualtat, que depengui directament d’Alcaldia, per assegurar la transversalitat de les seves polítiques, i impulsarem el pla local LGTBI+.

5. Funerària municipal a Mataró

A Mataró, morir-se surt molt car. Per això, crearem un servei de funerària municipal que abarateixi els costos dels serveis funeraris, amb una millora de qualitat i accessibilitat.

6. Augmentarem les places de les escoles bressol

L’Ajuntament ha d’assegurar que cada infant tingui garantida una plaça en una escola bressol pública de la ciutat. Implementarem la tarifació social amb l’horitzó fixat en assolir la gratuïtat total del servei.

7. Crearem un nou Centre d’Arts Escèniques

Mataró ha de comptar amb un equipament modern per acollir esdeveniments de tota mena en l’àmbit musical i de les arts escèniques, el qual també seria la seu de l’Escola Municipal de Música, Dansa i de l’Aula de Teatre.

8. Apostem per una Policia Local de Barri

Definirem un model de seguretat de la Policia Local de Barri que basi el seu funcionament en la intervenció comunitària i de proximitat.

9. Posarem en marxa la biblioteca de Cirera-Molins

Un projecte anhelat i reivindicat des de fa molts anys pels veïns i veïnes d’aquests barris que esdevindrà un important equipament de ciutat al triangle dels Molins. També estudiarem la ubicació d'una nova biblioteca/mediateca a Cerdanyola Nord.

10. Estudiarem crear un servei municipal d’odontologia

Aquest servei estarà a l’abast de tothom, i oferirà preus assequibles, amb especial atenció als col·lectius de persones més vulnerables. Oferirà serveis d’extraccions dentals, obturacions, higienes, periodòncies, endodòncies, pròtesis, implants, etc.