Adif ha iniciat aquesta setmana les obres que han de servir per protegir les vies de tren entre Mataró i Cabrera de Mar, sotmeses a les inclemències dels temporals de llevant. Els treballs serviran per reforçar l'escullera en aquest tram i evitar que les onades arribin a les vies, quelcom que provoca endarreriments en el servei cada cop que hi ha pluges o ventades intenses. En aquests casos, patits de forma molt habitual pels usuaris de la línia R1, les interrupcions són parcials o totals per inundacions i afectacions als sistemes d'electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions. En aquest punt entre mataró i Cabrera,el traçat discorre pràcticament al costat del mar, a pet d'ones. 

Les obres que han començat aquesta setmana han de servir per minimitzar aquestes afectacions i que les condicions climàtiques adverses no generin més efectes nocius sobre la plataforma i les instal·lacions ferroviàries en una zona molt sensible. La inversió necessària és molt elevada, 12,8 miloins d'euros. Les obres concentren a reparar la protecció ja existent enfront dels temporals, en un tram de 2,2 km de la línia. Està previst que no afectin la circulació de les línies R1 i R11, que connecten el Maresme amb Barcelona i amb Girona. 

Temporal a Mataró. Foto: ACN

En concret, es restituirà i reforçarà l'escullera amb dues capes noves que descansaran sobre l'escullera existent, un sistema que, segons ADIF, evita qualsevol tipus de fonamentació en el llit marí. També s'instal·laran micropilots per preservar l'estabilitat estructural del terraplè, i la reparació de l'escullera existent, entre d'altres mesures de caràcter tècnic.