L'administrador d'infraestructures ferroviàries (Adif) ha promès acabar amb els problemes que les onades generen als trens de la línia R1 entre Mataró i Cabrera de Mar. L'empresa repararà les proteccions de les esculleres i construirà dues capes de trencaones en un punt en el qual el tren passa pràcticament al costat del mar. Adif ha decidit tirar endavant amb aquesta obra després que els temporals marítims hagin provocat de forma reiterada interrupcions per inundacions i afectacions dels sistemes d'electrificació i les instal·lacions de seguretat i comunicacions. Les obres s'iniciaran en un període "breu" de temps i tenen un termini d'execució aproximat de nou mesos. En total, s'actuarà en més de 2,2 quilòmetres de la línia i les feines es duran a terme sense afectar les circulacions de trens de l'R11 ni l'R11 de Rodalies.

La decisió d'Adif de realitzar aquestes obres es justifica pels efectes dels temporals marítims dels 23 i 24 d'octubre, quan es van registrar onades de 3 metres. Després d'aquests dies de temporal, l'empresa va decidir dissenyar un pla d'actuació per reduir substancialment aquesta problemàtica, reparar els danys causats i aconseguir que les condicions climàtiques adverses no generin mes efectes negatius sobre la plataforma i les instal·lacions ferroviàries. El tram entre Mataró i Cabrera de Mar es reforçarà amb dues capes d'escullera de fins a 5,5 tones aguantades per un filtre de dos capes de trencaones de menys d'una tona, que s'integraran sobre l'escullera existent. D'aquesta manera s'evita qualsevol tipus de cimentació al fons marí. Durant aquests mesos els treballs se centraran en incrementar els paràmetres de retorn en situacions amb caudals superiors a 5 litres per segon i metre.

De forma paral·lela, es contemplen altres tipus de mesures com ara tractaments de reforç per preservar l'estabilitat del terraplè i mesures preventives com ara la definició de llindars per restringir el trànsit de forma preventiva segons les previsions dels temporals marins.

L'Ajuntament va presentar al·legacions al projecte, de cara a aprofitar el reforç de l'escullera per guanyar un passeig litoral que permetés connectar a peu Mataró amb Cabrera, quelcom que actualment no és possible per la façana litoral (des de Cabrera hi ha un tram continuat de passeig fins a Barcelona). El projecte fet públic aquest dimarts per Adif, però, no esmenta res en aquest sentit.