La pista poliesportiva del Palau compta amb un edifici adjacent que es feia serviir com a mòdul de vestidors i que actualment està en desús. L'Ajuntament té previst reformar-li i ampliar-lo, de cara a convertir-lo en un equipament cívic i veïnal. Els treballs el convertiran en una sala polivalent que acollirà actes adscrits al Centre Cívic Rocafonda. 

L'edifici està ubicat a la cantonada del carrer dels Bombers Madern i Clariana i la ronda d’Alfons X El Savi. Les obres, que van començar al desembre, reformaran l'edificació existent i l'ampliaran amb un volum nou. L'equipament resultant comptarà amb uns 150m2, dividits en vestíbul d'accés, lavabos, vestidor, magatzem, sala tècnica, un despatx i la sala polivalent. També es crearà un lavabo públic amb accés independent.

Es mantindrà l’aparença exterior de l'edifici actual millorant l’aïllament i impermeabilització, fent una nova distribució interior i col·locant nous tancaments i accessos. L’ampliació tindrà una façana formada per panells prefabricats de fusta, amb coberta de xapa d’acer galvanitzat. La pista i l’equipament tindran dos accessos al recinte: un  pel carrer dels Bombers Madern i Clariana i l’altre a la ronda d’Alfons X el Savi. El pressupost d’adjudicació és de 205.700 € (IVA inclòs) i les obres finalitzarna a l'agost. 

El nou equipament funcionarà de manera adscrita al Centre Cívic Rocafonda. Es preveu, d'aquesta manera, que aculli activitats com ara cursos de ball, assajos musicals o classes programades d’activitat física.